@@edit

Face recognition

برچسب:Face recognition

استفاده از ایده ی نمایش پراکنده برای شناسایی چهره به روش درشت به ریز یا CFFR

/post-575/

عنوان فارسی مقاله: استفاده از ایده ی نمایش پراکنده برای شناسایی چهره به روش درشت به ریز یا CFFR کد مقاله: msd170 سال انتشار: 2013 تعداد صفحات انگلیسی: 11 تعداد صفحات فارسی: 27 قیمت: 22 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده...

جستجو نتیجه ای نداشت.