@@edit

کنفرانس علوم مهندسی

برچسب:کنفرانس علوم مهندسی

کنفرانس ملی علوم مهندسی

/national-conference-on-engineering-sciences/

کنفرانس ملی علوم مهندسی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش داده میشود و شما می توانید با اطمینان کافی، مقاله...

جستجو نتیجه ای نداشت.