@@edit

کنفرانس سالانه اقتصاد

برچسب:کنفرانس سالانه اقتصاد

دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری

/the-second-annual-conference-of-economy-management-and-accounting/

دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید چمران - سازمان صنعت،معدن و تجارت خوزستان در شهر اهواز اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش...

جستجو نتیجه ای نداشت.