@@edit

همایش ملی علوم انسانی

برچسب:همایش ملی علوم انسانی

همایش ملی علوم انسانی

/national-conference-on-humanities/

همایش ملی علوم انسانی در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش داده میشود و شما می توانید با اطمینان کافی، مقاله های...

جستجو نتیجه ای نداشت.