@@edit

صنعت و فرهنگ

برچسب:صنعت و فرهنگ

همایش یکم فیروزه:صنعت و فرهنگ

/first-conference-of-industry-and-culture-of-turquoise/

همایش یکم فیروزه:صنعت و فرهنگ در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه نیشابور در شهر نیشابور اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش داده میشود و شما می توانید...

جستجو نتیجه ای نداشت.