@@edit

صنعتی سازی در علوم مهندسی

برچسب:صنعتی سازی در علوم مهندسی

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی

/the-second-national-conference-on-industrial-strategies-in-the-engineering-sciences/

دومین همایش ملی راهکارهای صنعتی سازی در علوم مهندسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۶ توسط شرکت برین سازان داهی در شهر شیراز اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش داده میشود و شما می توانید...

جستجو نتیجه ای نداشت.