@@edit

شیمی کاربردی

برچسب:شیمی کاربردی

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران

/the-second-seminar-of-applied-chemistry-in-iran/

دومین سمینار شیمی کاربردی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه زنجان -انجمن شیمی ایران در شهر زنجان اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش داده میشود و شما...

جستجو نتیجه ای نداشت.