@@edit

شبکه های عصبی مصنوعی

برچسب:شبکه های عصبی مصنوعی

یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده

/post-603/

عنوان فارسی مقاله: یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده کد مقاله: msd199 سال انتشار: 2017 تعداد صفحات انگلیسی: 39 تعداد صفحات فارسی: 33 قیمت: 27 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات...

بررسی رسوب­ گذاری مخزن با استفاده از تکنیک ­های داده محور

/post-574/

عنوان فارسی مقاله: بررسی رسوب­گذاری مخزن با استفاده از تکنیک­های داده محور کد مقاله: msd169 سال انتشار: 2013 تعداد صفحات انگلیسی: 15 تعداد صفحات فارسی: 41 قیمت: 33 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت...

جستجو نتیجه ای نداشت.