@@edit

سیستم کارشناس

برچسب:سیستم کارشناس

توسعه یافتن یک سیستم خبره بر اساس قوانین ارتباطی و پیش بینی کردن منطق فازی برای پیش بینی زلزله

/post-561/

عنوان فارسی مقاله: توسعه یافتن یک سیستم خبره بر اساس قوانین ارتباطی و پیش بینی کردن منطق فازی برای پیش بینی زلزله کد مقاله: msd156 سال انتشار: 2014 تعداد صفحات انگلیسی: 17 تعداد صفحات فارسی: 8 قیمت: 10 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت...

RP3CA: یک سیستم خبره مورد استفاده در برنامه مدیریت فاضلاب سطحی برای سایت های ساختمانی در مالزی

/post-560/

عنوان فارسی مقاله: RP 3 CA : یک سیستم خبره مورد استفاده در برنامه مدیریت فاضلاب سطحی برای سایت های ساختمانی در مالزی کد مقاله: msd155 سال انتشار: 2012 تعداد صفحات انگلیسی: 10 تعداد صفحات فارسی: 6 قیمت: 10 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در...

یک سیستم خبره برای شناسایی اثرات محیطی بر اساس یک سیستم اطلاعات جغرافیایی

/post-559/

عنوان فارسی مقاله: یک سیستم خبره برای شناسایی اثرات محیطی بر اساس یک سیستم اطلاعات جغرافیایی کد مقاله: msd154 سال انتشار: 2012 تعداد صفحات انگلیسی: 11 تعداد صفحات فارسی: 7 قیمت: 10 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و...

جستجو نتیجه ای نداشت.