@@edit

رویکردهای نوین علوم انسانی

برچسب:رویکردهای نوین علوم انسانی

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21

/national-conference-on-new-approaches-to-the-humanities-in-the-21st-century/

کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران در شهر رشت اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش داده میشود و...

جستجو نتیجه ای نداشت.