@@edit

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

برچسب:دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

/the-second-international-conference-on-management-and-accounting/

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی صالحان در شهر تهران اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش داده میشود و شما می توانید با...

جستجو نتیجه ای نداشت.