@@edit

توسعه پایدارجامعه مدنی

برچسب:توسعه پایدارجامعه مدنی

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی

/the-fourth-international-conference-on-the-rights-and-development-of-civil-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدارجامعه مدنی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزشی مدیران خبره نارون در شهر شیراز اجرا و به سرانجام خواهد رسید.با توجه به اینکه این گردهمایی رسما به اجرا خواهد رسید، کلیه مقاله های این همایش در سیستم و مجموعه محتوای ملی ثبت و نمایش داده...

جستجو نتیجه ای نداشت.