@@edit

تغییر مسیر

برچسب:تغییر مسیر

به حداقل رساندن زودکرد - دیرکرد وزن دار در ماشین های موازی با استفاده از روش های فرا اکتشافی ترکیبی

/post-542/

عنوان فارسی مقاله: به حداقل رساندن زودکرد - دیرکرد وزن دار در ماشین های موازی با استفاده از روش های فرا اکتشافی ترکیبی کد مقاله: msd137 سال انتشار: 2014 تعداد صفحات انگلیسی: 11 تعداد صفحات فارسی: 32 قیمت: 25 هزار تومان نوع فایلها: pdf & word جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در...

جستجو نتیجه ای نداشت.