بازیابی نرم افزار خط تولید معماری یک مجموعه از انواع محصولات شی گرا

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

بازیابی نرم افزار خط تولید معماری یک مجموعه از انواع محصولات شی گرا

 

 

کد مقاله:
 
msd306
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
22

تعداد صفحات فارسی:
 
54

قیمت:
 
40 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf &pdf
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Recovering software product line architecture of a family of object-oriented product variants

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
The Journal of Systems and Software 131 (2017) 325–346
 
 

 

ترجمه چکیده:
 
 

 

نرم افزار خط تولید مهندسی( SAMPLE ) با هدف بکار گیری یک سیستم از پیش برنامه ریزی شده ، محصولات نرم افزاری وسیعی را به منظور افزایش بهره وری نرم افزار و کاهش هزینه توسعه دوباره بکار می برد. ایده SPLE به این منظوراست که حوضه تجارت یک مجموعه از محصولات را تجزیه و تحلیل کند ، تا قطعات مشترک و متغیر بین محصولات را شناسایی کند. با این حال، این رایج است در بین شرکت ها بمنظور توسعه در یک روش تک کاره (بعنوان مثال، clone and own )، مجموعه ای از محصولاتی را ارائه می دهند که خدمات مشترک را به اشتراک می گذارند و از نظر دیگران متفاوت است. بنابراین سهم بسیاری از تحقیقات اخیر، پیشنهاد شده است که مجددا مهندسی انواع محصولات موجود را به خط تولید محصولات نرم افزاری تبدیل کنند. این سهم از تحقیقات عمدتا بر مدیریت تغییرات در سطح مورد نیاز تمرکز دارد.با وجود اهمیت زیاد ان، تعداد کمی از سهم تحقیقاتی در مورد تغییرپذیری در سطح معماری است. با این دیدگاه ، ما یک روش برای معکوس کردن مهندسی معماری انواعی از محصولات را ارائه می دهیم. هدف ما شناسایی تغییرات و وابستگی ها در میان انواع معماری است. کار ما به تحلیل مفهوم رسمی برای تحلیل متغیرها متکی است. برای اعتبارسنجی رویکرد پیشنهادی، ما دو خانواده از انواع محصول متن باز را ارزیابی کردیم؛ Mobile Media and Health Watcher . نتایج حاصل از معیارهای دقیق و فراخوانی مجدد معماری مجازی و وابستگی ها به ترتیب 81 ،٪ 91 ،٪ 67 ٪ و 100 ٪ است.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
 
Software Product Line Engineering (SPLE) aims at applying a pre-planned systematic reuse of large-grained software artifacts to increase the software productivity and reduce the development cost. The idea of SPLE is to analyze the business domain of a family of products to identify the common and the variable parts between the products. However, it is common for companies to develop, in an ad-hoc manner (e.g. clone and own), a set of products that share common services and differ in terms of others. Thus, many recent research contributions are proposed to re-engineer existing product variants to a software product line. These contributions are mostly focused on managing the variability at the requirement level. Very few contributions address the variability at the architectural level despite its major importance. Starting from this observation, we propose an approach to reverse engineer the architecture of a set of product variants. Our goal is to identify the variability and dependencies among architectural-element variants. Our work relies on formal concept analysis to analyze the variability. To validate the proposed approach, we evaluated on two families of open-source product variants; Mobile Media and Health Watcher. The results of precision and recall metrics of the recovered architectural variability and dependencies are 81%, 91%, 67% and 100%, respectively.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.