یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک کاربرد داده کاوی برای قیمت گذاری سپرده ها: مدل های پیش بینی و عوامل تعیین کننده

 

 

کد مقاله:
 
msd199
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
39

تعداد صفحات فارسی:
 
33

قیمت:
 
27 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

A DATA MINING APPLICATION TO DEPOSIT PRICING: MAIN DETERMINANTS AND PREDICTION MODELS

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2017.07.047
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

این مقاله شواهد تجربی را در مورد عوامل تعیین کننده ی قیمت گذاری سپرده با استفاده از بکارگیری رویکردهای داده کاوی و استفاده از داده ی اختصاصی ارائه شده بوسیله ی یک بانک تجاری ارائه می نماید. نتایج اهمیت مشارکت مشخصه های مشتری و حساب ویژه را در تعیین نرخ های سپرده نشان میدهد. برخلاف شواهد و قرائن موجود از داده ی بانکی در سطح ماکرو، داده در سطح مشتری که در این مقاله استفاده شده است نشان میدهد که سپرده گذارها با یک روابط طولانی مدت و چند وجهی با یک بانک مشابه می توانند سود بیشتری را از نرخ های بالاتر سپرده بعنوان یک پاداش برای تبدیل شدن به یک هسته ی سپرده گذار داشته باشند. موقعیت مشتری همچنین نشان داده است که تاثیر کمی روی نرخ های سپرده دارد.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
This study provides unique empirical evidence regarding the determinants of deposit pricing by employing data mining methods and making use of proprietary data provided by a commercial bank. Results highlight the importance of taking into account customer- and account-specific characteristics in the determination of deposit rates. Contrary to existing evidence obtained from macro-level bank data, the customer-level data used in this study suggest that depositors with a multi-faceted and long-term relationship with the same bank seem to benefit from higher deposit rates as a reward for being a core depositor. The location of the customer is also shown to have a limited effect on the deposit rates.
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.