تاثیر فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی پروژه های ساخت و ساز در امارات متحده ی عربی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

تاثیر فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی پروژه های ساخت و ساز در امارات متحده ی عربی

 

 

کد مقاله:
 
msd198
 
سال انتشار:
 
2014
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
26

قیمت:
 
21 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Impact of National Culture on the Management Practices of Construction Projects in the United Arab Emirates

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
ascelibrary.org by East Carolina University on 06/20/14
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

فرهنگ نقش مهمی را در جامعه ی خاورمیانه ی عرب ایفا می نماید. سنت های مذهبی، اجتماعی و تاریخی منحصربفرد آنها نیاز به توجه خاصی با توجه به ویژگی های فرهنگی در اعتبارسنجی، کنترل و فعل و انفعالات آنها دارند. اگرچه، مطالعات کمی به بررسی تاثیرات فرهنگ ملی روی رویکردهای مدیریتی شرکت های ساخت و سازی پرداخته شده است. این مقاله به بررسی رابطه بین یک پرسش نامه و مذاکرات یک نمونه از شرکت های ساخت و سازی در امارات متحده ی عربی (UAE) می پردازد. این مقاله دیدگاهها را بعنوان نمونه و تجربیات مرتبط با اثرگذاری ابعاد فرهنگی و ملی کلیدی روی رویکردهای مدیریتی اتخاذی نشان میدهد. این بررسی نشان میدهد که شرکت های ساخت و سازی در محدوده ی صنعت ساخت و سازی UAE توسعه یافته اند و یک رویکرد مدیریتی یکتا را اتخاذ نموده نموده اند که ترکیبی از کاربردهای مدیریتی شرق و غرب می باشد. این شرکت ها در ابتدا یک فرهنگ قبیله ای را مورد بررسی قرار داده اند که به توسعه ی منابع انسانی، انعطاف پذیری، عدم تمرکز، گروه تیمی، تصمیم گیری مجمع، و اشتراک گذاری اطلاعات تاکید می نماید.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Culture plays an important role in Arab Middle East society. Its unique historical, social, and religious traditions require special attention to cultural traits in the exercise of authority, control, and interaction. However, little research has investigated the effects of national culture on the management practices of construction companies. This research investigates this relationship through a questionnaire survey and interviews of a sample of construction companies in the United Arab Emirates (UAE). It solicits views about the type of and experiences concerning the effect of the key national and cultural dimensions on adopted management practices. The research demonstrates that construction companies within the UAE construction industry have developed and adopted a unique management style that is a mixture of Western and Eastern management applications. These companies have primarily adopted a clan culture that emphasizes the development of human resources, flexibility, decentralization, teamwork, consensus decision making, and information sharing.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.