بدست اوردن انبوهش داده با حفظ حریم خصوصی با تحمل پذیری خطا در گرید هوشمند

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

بدست اوردن انبوهش داده با حفظ حریم خصوصی با تحمل پذیری خطا در گرید هوشمند

 

 

کد مقاله:
 
msd197
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
8

تعداد صفحات فارسی:
 
25

قیمت:
 
20 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Achieving privacy-preserving big data aggregation with fault tolerance in smart grid

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
www.elsevier.com/locate/dcan
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

در یک گرید هوشمند، مقدار قابل توجهی داده برای کاربردهای مختلف جمع اوری می شوند، از جمله می توان پایش بار و پاسخ تقاضا را نام برد. این داده ها برای انالیز کردن حالت توان و شکل دادن استراتژی دیسپچ بهینه بکار برده می شوند. اگرچه، این انرژی کلان داده ها در مورد حجم، سرعت و گوناگونی نگرانی ها را در مورد حریم مصرف کننده ها افزایش میدهد. برای مثال، به منظور بهینه کردن استفاده از انرژی و پشتیبانی از پاسخ تقاضا، سنجش های زیاد هوشمند در خانه ی مصرف کننده ها برای جمع اوری داده ی مصرفی انرژی در یک مقیاس کوچک راه اندازی شده است، اما این داده های ریز ساختاری ممکن است در برگیرنده ی اطلاعاتی در زمینه ی وسائل خانگی باشد و بنابراین رفتار مصرف کننده در خانه مشخص می شود. در این مقاله، یک طرح انبوهش داده با حفظ حریم خصوصی مبتنی بر تسهیم راز با تحمل پذیری خطا در یک گرید هوشمند صورت می گیرد، که تضمین می نماید مرکز کنترل داده ی یکپارچه را بدون بررسی حریم حفظ می نماید. در همین حال، همچنین تحمل پذیری خطا و مقاومت در برابر حملات افتراقی در طول انبوهش داده بررسی می شود. در نهایت اینکه، یک آنالیز ایمنی و ارزیابی عملکرد این طرح در مقایسه با طرح های مشابه دیگر ارائه می شود. آنالیز نشان میدهد که این طرح شرایط ایمنی را فراهم می آورد، و همچنین عملکرد بهتری نسبت به روش های مشهور دیگر نشان میدهد.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
In a smart grid, a huge amount of data is collected for various applications, such as load monitoring and demand response. These data are used for analyzing the power state and formulating the optimal dispatching strategy. However, these big energy data in terms of volume, velocity and variety raise concern over consumers’ privacy. For instance, in order to optimize energy utilization and support demand response, numerous smart meters are installed at a consumer's home to collect energy consumption data at a fine granularity, but these fine-grained data may contain information on the appliances and thus the consumer's behaviors at home. In this paper, we propose a privacy-preserving data aggregation scheme based on secret sharing with fault tolerance in a smart grid, which ensures that the control center obtains the integrated data without compromising privacy. Meanwhile, we also consider fault tolerance and resistance to differential attack during the data aggregation. Finally, we perform a security analysis and performance evaluation of our scheme in comparison with the other similar schemes. The analysis shows that our scheme can meet the security requirement, and it also shows better performance than other popular methods.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.