یک ضرب کننده ی درخت Wallace اصلاح شده با توان کم با استفاده از تمام و نیمه اضافه کننده: مقاله ی مرور

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک ضرب کننده ی درخت Wallace اصلاح شده با توان کم با استفاده از تمام و نیمه اضافه کننده: مقاله ی مروری

 

 

کد مقاله:
 
msd193
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
4

تعداد صفحات فارسی:
 
11

قیمت:
 
11 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

A Novel Modified Low Power Wallace Tree Multiplier Using Full and Half Adder: A Review

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH IN ELECTRICAL,ELECTRONICS, INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

استفاده از توان با توافق کلی در تمام طرح های مداری VLSI همراه می باشد. عمل های حسابی بوسیله ی مولتی پلکسرها تا جایی که امکان دارد بوسیله ی شیفت و عمل اضافه کردن صورت می گیرد. یک ضرب کننده ی درخت Wallace یک ضرب کننده ی سریع در سرعت می باشد که از نیمه و تمام اضافه کننده در مرحله ی کاهشی استفاده می نماید. با تبدیل ضرب کننده ی Wallace با پیچیدگی کاهش یافته به ضرب کننده ی Wallace مرسوم تعداد ترانزیسورهای MOS کاهش می یابد. در روش پیشنهادی حداکثر تخمین توان و سطح دریچه های XOR-XNOR و بلوک های MUX موثر دیده شده اند. فاز پیشنهادی ضرب کننده ی Wallace با سطح، توان، و تاخیری کمتری ارائه می شود.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Power utilization is a main sympathy toward all VLSI circuits architects. Arithmetic operations is done by multiplexer as far as shift and add operation. A Wallace tree multiplier is a rapid speed multiplier utilize full and half adder in the reduction stage. By outlining the reduced complexity Wallace multiplier to conventional Wallace multiplier the number MOS transistor is less. in the proposed method as far as area and power estimation of XOR-XNOR gates and MUX blocks discovered effective. The proposed phase of Wallace multiplier is performed with less area, power, and delay.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.