یک کاهش ضرب کننده ی Wallace پیچیده ی کاهش یافته

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک کاهش ضرب کننده ی Wallace پیچیده ی کاهش یافته

 

 

کد مقاله:
 
msd192
 
سال انتشار:
 
2010
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
2

تعداد صفحات فارسی:
 
8

قیمت:
 
10 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

A Reduced Complexity Wallace Multiplier Reduction

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, VOL. 59, NO. 8, AUGUST 2010
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

ضرب کننده های Wallace با سرعت بالا از کل ضرب کننده ها و نصف ضرب کننده ها در فاز کاهشی شان استفاده می نمایند. نصف اضافه کننده ها تعداد بیت های حاصل ضرب بخشی را کاهش نمی دهند. بنابراین، حداقل کردن تعداد نصف اضافه کننده ها مورد استفاده در یک کاهش ضرب کننده پیچیدگی را کاهش میدهد. یک تغییری بایستی در کاهش Wallace معرفی شود که تاخیری برابری در کاهش Wallace مرسوم را تضمین نماید. رویکرد کاهشی اصلاح یافته بصورت قابل توجهی تعداد نصف اضافه کننده ها را کاهش میدهد; و عملهای نصف اضافه کننده ها 80 درصد کمتر از ضرب کننده های Wallace استاندارد ایجاد می نماید، که افزایش بسیار کمی در تعداد کل اضافه کننده حاصل می شود.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Wallace high-speed multipliers use full adders and half adders in their reduction phase. Half adders do not reduce the number of partial product bits. Therefore, minimizing the number of half adders used in a multiplier reduction will reduce the complexity. A modification to the Wallace reduction is presented that ensures that the delay is the same as for the conventional Wallace reduction. The modified reduction method greatly reduces the number of half adders; producing implementations with 80 percent fewer half adders than standard Wallace multipliers, with a very slight increase in the number of full adders.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.