طرح احراز هویت کاربران مبتنی بر بیومتریک سبک وزن برای خدمات اینترنت اشیاء

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

طرح احراز هویت کاربران مبتنی بر بیومتریک سبک وزن برای خدمات اینترنت اشیاء

 

 

کد مقاله:
 
msd190
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
16

تعداد صفحات فارسی:
 
55

قیمت:
 
35 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

A lightweight biometrics based remote user authentication scheme for IoT services

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
www.elsevier.com/locate/jisa
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

احراز هویت کاربر در محیط پرشتاب اینترنت اشیاء بسیار دشوار شده است. با اینترنت اشیاء چندین برنامه کاربردی و خدمت در بخش هایی مانند نظارت، مراقبت های بهداشتی، امنیت و غیره ترکیب شده است. خدمات ارائه شده می تواند توسط کاربر از طریق برنامه های کاربردی دستگاه های هوشمند از هر جایی، در هر زمانی و در هر مکانی قابل دسترسی باشد. این کار امنیت و حریم خصوصی را برای اینترنت اشیاء دشوار می سازد. علاوه بر این، امنیت در اینترنت اشیاء اهمیت بیشتری دارد، برای فعال کردن دسترسی امن به خدمات، احراز هویت چندعاملی می تواند امنیت بالاتری را تضمین نماید. در این مقاله، احراز هویت کاربر راه دور مبتنی بر بیومتریک سبک وزن و طرح توافق کلید برای دسترسی امن به خدمات اینترنت اشیاء ارائه شده است. پروتکل از عملیات هش سبک وزن و xor استفاده می نماید. تحلیل امنیتی ثابت می کند که این روش در برابر حملات امنیتی چندگانه مقاوم می باشد. بررسی و تایید رسمی با استفاده از ابزار آویسپا می باشد که امنیتش را در حضور یک مزاحم احتمالی تایید می نماید.

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
User authentication is becoming crucial in the accelerating Internet of Things (IoT) environment. With IoT several applications and services have been emerging in the areas such as, surveillance, healthcare, security, etc. The services offered can be accessed through smart device applications by the user from anywhere, anytime and anyplace. This makes security and privacy critical to IoT. Moreover, security is paramount in IoT, to enable secure access to the services; multi-factor based authentication can provide high security. In this paper, a lightweight biometric based remote user authentication and key agreement scheme for secure access to IoT services has been proposed. The protocol makes use of lightweight hash operations and XOR operation. The security analysis proves that it is robust against multiple security attacks. The formal verification is performed using AVISPA tool, which confirms its security in the presence of a possible intruder.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.