استراتژی هایی برای استفاده ی نانوذرات در غشاهای پلیمری

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

استراتژی هایی برای استفاده ی نانوذرات در غشاهای پلیمری

 

 

کد مقاله:
 
msd189
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
16

تعداد صفحات فارسی:
 
23

قیمت:
 
19 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 

Strategies to Use Nanoparticles in Polymeric Membranes

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
www.elsevier.com/locate/ssci
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

غشاها ابزارهای موثر در دامنه ی وسیعی از موضوعات جدید مانند فرآیند های مایعات، بخار ها و گازها می باشند. بیشتر کاربردهای آن در غشاهای پلیمری است، در صورتی که این کاربردها با تنظیم کردن رویکردهای ترکیبی عاید می شود. نتیجه ی این رویکرد جداسازیهایی به نسبت ارزان با عملکرد مناسب می باشد. با این حال، غشاهای پلیمری مضررات خاص خود را دارند، از جمله می توان جهندگی شیمیایی و فیزیکی ضعیف آنها را نام برد که پتانسیل آنها را محدود می نماید

 
 
 
چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Membranes are effective tools for a wide range of advanced separations such as processing liquids, vapors, and gases. The majority of the applications make use of polymeric membranes, as they offer the potential of tailoring the separation for specific applications by adjusting the synthesis procedure. This often allows for inexpensive separations with a remarkably high performance. Nevertheless, polymeric membranes have intrinsic disadvantages, such as poor chemical and physical resilience, as well, which limit their potential.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.