یک الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی برای استخراج مولفه ی اصلی بصورت آنلاین

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی برای استخراج مولفه ی اصلی بصورت آنلاین

 

 

کد مقاله:
 
msd185
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
32

قیمت:
 
26 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
A recursive least square algorithm for online kernel principal component extraction
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
journal homepage: www.elsevier.com/locate/neucom
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

استخراج انلاین مولفه های اصلی کرنل بسیار زیاد مورد توجه قرار گرفته است، و برخی الگوریتم ها ورژن های کرنلی اکتشافی اخیر را از الگوریتم Hebbian تعمیمی پیشنهاد نموده اند (GHA)]1[، که یک اصل استخراج از آنالیز مولفه های اصلی (PCA) شناخته شده می باشد. در نتیجه اینکه، سرعت همگرائی برخی الگوریتم ها و دقت مولفه های استخراج شده بصورت قابل توجهی به انتخاب صحیح شدت یادگیری وابسته است، که یک عامل وابسته ی مشکل ساز می باشد. این مقاله یک الگوریتم استخراج مولفه ی اصلی کرنل بصورت انلاین با نقطه ی ثابت پیشنهاد می نماید، که دستور کار آن حداقل سازی تابع خطای حداقل مربعات بازگشتی می باشد، که با یک کاهش تغییر شکل تقریبی با استفاده از تخمین های مولفه ای صورت گرفته بوسیله ی الگوریتم همراه می باشد، که بصورت ضمنی برای داده های این مقاله اعمال شده است. رویکرد پیشنهاد شده بصورت اتوماتیک یک دیکشنری دقیق برای گسترش دادن مولفه های کرنل ارائه می نماید، که شامل معادلات بازگشتی ساده می باشد تا بصورت دینامیکی نرخ یادگیری را برای هر مولفه تحت استخراج تعریف نماید، و دارای پیچیدگی محاسباتی خطی می باشد که مربوط به اندازه ی دیکشنری آن است. در مقایسه با بهترین الگوریتم های استخراج مولفه ای اصلی کرنل، نتایج سرعت همگرائی مناسب و دقت بالای مولفه ها را نشان میدهد که با رویکرد پیشنهادی در پنج دادگان با دسترسی باز تولید شده اند.

 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
The online extraction of kernel principal components has gained increased attention, and several algorithms proposed recently explore kernelized versions of the generalized Hebbian algorithm (GHA) , a well-known principal component analysis (PCA) extraction rule. Consequently, the convergence speed of such algorithms and the accuracy of the extracted components are highly dependent on a proper choice of the learning rate, a problem dependent factor. This paper proposes a new online fixed-point kernel principal component extraction algorithm, exploring the minimization of a recursive least-square error function, conjugated with an approximated deflation transform using component estimates obtained by the algorithm, implicitly applied upon data. The proposed technique automatically builds a concise dictionary to expand kernel components, involves simple recursive equations to dynamically define a specific learning rate to each component under extraction, and has a linear computational complexity regarding dictionary size. As compared to state-of-art kernel principal component extraction algorithms, results show improved convergence speed and accuracy of the components produced by the proposed method in five open-access databases.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.