روش DTC مبتنی بر کنترل کننده ی گشتاور پنج سطحی برای یک درایو موتوری القائی تغذیه شده بوسیله اینورتر

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

روش DTC مبتنی بر کنترل کننده ی گشتاور پنج سطحی برای یک درایو موتوری القائی تغذیه شده بوسیله ی اینورتر سه سطحی آبشاری

 

 

کد مقاله:
 
msd183
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
8

تعداد صفحات فارسی:
 
20

قیمت:
 
16 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Five-level torque controller-based DTC method for a cascaded three-level inverter fed induction motor drive
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
www.ietdl.org
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

دو اینورتر دو سطحی آبشاری می توانند با بردار فضای ولتاژی سه سطحی ترکیب شوند. با در نظر گرفتن موتور القائی کنترل شده ی اینورتر سه سطحی آبشاری، هدف این مطالعه ی معرفی یک رویکرد کنترل گشتاور مستقیم (DTC) مبتنی بر کنترل کننده ی گشتاور پنج سطحی (FLTC) می باشد بخصوص اینکه هدف اصلی این مطالعه بهبود عملکرد گشتاور موتور با حالت دائم و حفظ و نگهداری عملکرد در وضعیت دینامیکی بالا می باشد. رویکرد FLTC پیشنهاد شده از کنترل کننده های هیسترزیس بکار می گیرد، همچنین از جداول look-up استفاده می نماید و انتهای این مقاله به بررسی فرکانس سویچینگ در حال تغییر از اینورتر سه سطحی آبشاری می پردازد. روش FLTC از کموتاسیون های سویچینگ کاهش یافته در دستگاههای سویچینگ اینورتر در سرعت های کم و همزمان با تنش سویچینگ dv/dt کاهش یافته اطمینان حاصل می نماید. اشکال اصلی رویکرد FLTC در سرعت های بالا مشخص می شود، که بصورت تئوری آنالیز می شوند و در این مطالعه برای حل این مسئله یک تصحیح کننده ی مبتنی بر شبه خطا پیشنهاد می شود. عملکرد گشتاور موتور گذرا و حالت ماندگار موتور القائی با استفاده از رویکرد پیش بینی شده ی DTC مبتنی بر FLTC آنالیز می شود، در ادامه نتایج با استفاده از Matlab/Simlulnik شبیه سازی شدند و در نهایت نتایج آزمایشی با توجه به نمونه ی ازمایشگاهی، و وضعیت های تغییر بار و معکوس کردن سرعت با اینورتر سه سطحی آبشاری تایید و اعتبار سنجی شدند.

 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
 
Two cascaded two-level inverters can synthesise three-level voltage space vector. For the cascaded three-level inverter controlled induction motor, this study proposes a five-level torque controller (FLTC)-based direct torque control (DTC) method especially for improving steady-state motor torque performance and retaining the high dynamic performance. The proposed FLTC method employs hysteresis controllers, uses look-up tables and ends up with variable switching frequency of the cascaded three-level inverter. Computationally, the envisaged FLTC method is quite comparable to that of the basic DTC method. The FLTC method ensures reduced switching commutations in the inverter switching devices during low speeds of operation and simultaneously achieves reduced dv/dt switching stresses. An inherent drawback of FLTC method at higher speeds of operation is identified, theoretically analysed and a pseudo error-based correction is also suggested in this study to overcome the drawback. The steady-state and transient motor torque performance of the induction motor with the use of the envisaged FLTC-based DTC method is thoroughly analysed, simulated using Matlab/Simulink and then experimentally validated on a laboratory prototype for starting, speed reversal and load change conditions with the use of the cascaded three-level inverter.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.