کنترل سرعت موتورهای القایی دو ستاره کنترل شده غیر مستقیم میدان گرا متصل شده بصورت موازی با یک منبع

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 
 

کنترل سرعت موتورهای القایی دو ستاره کنترل شده غیر مستقیم میدان گرا متصل شده بصورت موازی با یک منبع اینورتر تک شش فازی مبتنی بر منطق فازی

 

 

کد مقاله:
 
msd171
 
سال انتشار:
 
2013
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
8

تعداد صفحات فارسی:
 
22

قیمت:
 
18 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Fuzzy logic based speed control of indirect field oriented controlledDouble Star Induction Motors connected in parallel to a singlesix-phase inverter supply
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
journal ho me page: www.elsevier.com/lo cate/epsr
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

کنترل سرعت موتورهای القایی دو ستاره در حالت موازی با کنترل غیر مستقیم میدان گرا با استفاده از یک کنترل کننده ی منطق فازی بررسی می شود. دو موتورها بصورت موازی در خروجی با تغذیه ی اینورتر از یک منبع DC مبتنی بر یک PWM شش فازی متصل می شوند. عملکرد روش پیشنهادی تحت اغتشاش باری با استفاده از شبیه سازی ها مطالعه می شوند. یک مقایسه از پاسخ سرعت با دو کنترل کننده معرفی و آنالیز می شود. 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Speed control of two Double Star Induction Motors operating in parallel configuration with Indirect Field Oriented Control using a Fuzzy Logic Controller is investigated. The two motors are connected in parallel at the output of a single six-phase PWM based inverter fed from a DC source. Performance of the proposed method under load disturbances is studied through simulations. A comparison of the speed response with the two controllers is presented and analyzed.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.