تست چرخه ای قاب های CFST مربعی با پنل ALC یا دیوارهای بلوکی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 
 

تست چرخه ای قاب های CFST مربعی با پنل ALC یا دیوارهای بلوکی

 

 

 

کد مقاله:
 
msd167
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
16

تعداد صفحات فارسی:
 
34

قیمت:
 
27  هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Cyclic testing of square CFST frames with ALC panel or block walls
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
2016 Elsevier Ltd. All rights reserved
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

یک برنامه ی آزمایشی برای بررسی رفتار ارتعاشی و مدهای شکست قاب لوله ی فولادی مربعی پر شده با بتن (CFST) با دیوارهای بتنی هوازی سبک وزن آتوکلاو(ALC) صورت گرفته است. چهار نمونه از قاب های CFST مربعی با پنل ALC یا دیوارهای بلوکی و نمونه سالم از قاب CFST مربعی تحت بارگذاری محوری عمودی و بارگذاری افقی چرخش ضعیف صورت گفته است. نمونه اتصال دهنده، نمونه اتصال دیوار، نمونه دیوار و ضخامت دیوار مورد بررسی قرار گرفت. مدهای شکست، رفتار پسماند، تجزیه صلبیت و سختی، عملکرد پراکنش انرژی و غیرشکنندگی تمام نمونه ها مورد آنالیز و بحث قرار گرفت. نتایج آزمایشی نشان داد که این نمونه قاب های CFST مربعی با دیوارهای ALC غیرشکنندگی و ظرفیت پخش انرژی پسماندی مناسبی داشت. دیوارهای ALC مدفون بصورت قابل توجهی سختی و صلبیت قاب CFST مربعی را در مقایسه با دیوارهای ALC خارجی بهبود بخشید. با استفاده از اندازه گیری های ساختاری با دلیل و اتصال دهنده های مطمئن، مانند میله ی قلاب دار، اتصال دهنده ی جنبشی، اتصال دهنده ی نمونه U و فولاد زاویه دار، قاب CFST مربعی با دیوارهای ALC رفتار همکارانه ی مناسب و ضریب ایمنی بالایی نشان داد. آنها در ساختمان های سازه ای مرکب بلند مرتبه می توانند بکار برده شوند.


 

 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 An experimental program was conducted to investigate seismic behavior and failure modes of square concretefilled steel tube (CFST) frames with autoclaved lightweight aerated concrete (ALC) walls. Four specimens of square CFST frames with ALC panel or block walls and one pure specimen of square CFST frame were carried out under vertical axial loading and horizontal low-cyclic loading. The connector type, the wall connection type, the wall type and the wall thickness were considered. The failure modes, hysteretic behavior, strength and rigidity degradation, ductility and energy-dissipating performance of all specimens were analyzed and discussed. The experimental results indicated that this typed square CFST frames with ALC walls exhibited good ductility and hysteretic energy-dissipating capacity. The embedded ALCwalls greatly improved the rigidity and strength of square CFST frame compared with the external ALC walls. By reasonable construction measures and reliable connectors, such as hooked bolt, rocking connector, U-typed connector and angle steel, the square CFST frame with ALC walls displayed good cooperative behavior and safety reliability. They can be applied in high-rise composite structure buildings.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.