طراحی، مدلسازی و تحليل موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده خطی برای ترانزیت زمینی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 
 

طراحی، مدلسازی و تحليل موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده خطی برای ترانزیت زمینی

 

 

 
کد مقاله:
 
msd165
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
12

قیمت:
 
12  هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Design, Modeling and Analysis of Linear Switched Reluctance Motor for Ground Transit Applications
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE)
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

در شاخه­های صنعتی متعدد حرکات انتقالی شایع­ترین حرکات هستند. معمولا" حرکت خطی با استفاده از موتورهای چرخشی توسط بلت درایو یا اسپیندل درایوها تولید می شود. الاستیسیته و پس­افت مشکلاتی هستند که مانع از دقت چنین درایوهایی می شود. این آرایشات ساختاری مکانیکی صرفا" سرعت کم را فراهم می کنند. استفاده از موتورهای خطی با کارایی بالا می تواند این مشکلات را از بین ببرد، زیرا آنها بدون هیچ مؤلفه مکانیکی اضافی­ای حرکت خطی تولید می کنند. موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده خطی (LSRM) یکی از موتورهای خطی است که می تواند در چنین درایوهایی مورد استفاده قرار گیرد. طراحی و مدل سازی ریاضی موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده خطی مناسب برای ترانزیت زمینی در این مقاله ارائه می­شود.

 

 

 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Translations are the most common motions in several industrial branches. Usually the linear motion is generated by belt or spindle drives using rotational motors. Elasticity and backlash are the problems that hinder the accuracy of such drives. These mechanical arrangements provide low speed only. Utilization of high performance linear motors can eliminate these problems because they generate linear motion without any extra mechanical components. Linear switched reluctance motor (LSRM) is one of the linear motors that can be used in such drives. The design and mathematical modeling of a linear switched reluctance motor suitable for ground transit applications is presented in this paper.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.