تاثیرات ریزشویی در فیلترهای سد خاکی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 
 

تاثیرات ریزشویی در فیلترهای سد خاکی

 

 

 
کد مقاله:
 
msd163
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
8

تعداد صفحات فارسی:
 
16

قیمت:
 
14  هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Effects of suffusion in embankment dam filters
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Dams and Reservoirs http://dx.doi.org/10.1680/jdare.16.00023
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

این مقاله به بررسی مقادیر مختلف ناپایداری داخلی خاک سیلت-ماسه-گراول در رابطه با اینکه چگونه مشخصه ی دانه بندی خاک را بدلیل ریزشویی تحت تاثیر قرار می دهد می پردازد. ریزشویی یک مکانیزم اولیه مربوط به فرسایش داخلی می باشد، که دلیل اصلی شکست سدهای خاکی است. داده های موجود شامل دانه بندی مورد استفاده برای فیلترهای سد خاکی می باشد. سه نمونه از این داده ها مبتنی بر آزمایشهای نفوذ عمودی می باشد که توسط مولفین بیان شده است و بقیه ی 23 داده ها مبتنی بر نتایج آزمایش های صورت گرفته توسط نویسنده های دیگر می باشد. این 26 نمونه ضریب دانه بندی جز خاک های ماسه-گراول بدون چسبندگی و خاک های سیلت-ماسه-گراول با 15 درصد ذرات ریز می باشد، برخی از اینها بصورت قابل توجهی ذرات ریز خمیری می باشند. پایدرای داخلی با دو معیار تجربی بوسیله ی آنالیز شکلی آن توسط نمودار توزیعی اندازه ی ذرات ارزیابی می شود. از آنجاییکه پایداری درونی مرتبط با نمونه ای از مشخصه های دانه بندی می باشد، تاثیرات ناپایداری درونی مشخص می شوند. کم کم، تاثیر قابل توجه تری با افزایش ناپایداری درونی آشکار می شود. برای خاک هایی که به وضوح ناپایدار هستند، شاخص پایداری آن و احتمال ناپایدار داخلی آن می باشد، اندازه ی دانه ی موثر افزایش می یابد، بصورت میانگین، 9 برابر مقدار اولیه می باشد. درشت دانه شدن یک فیلتر بحرانی برای یک هسته سد نفوذناپذیر ممکن است بصورت معکوس قابلیت نگهداری فیلتر را کاهش دهد.


 

 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
This study investigates how varying degrees of internal instability of silt–sand–gravel soils affect the grading characteristics due to suffusion. Suffusion is an initiation mechanism of internal erosion, which is a major cause of the failure of embankment dams. A database comprising gradations representative of those used for embankment dam filters has been compiled. Three are based on downward seepage tests by the authors and the remaining 23 are based on reported results of tests published by others. These 26 gradations are cohesionless sand–gravel soils and silt–sand–gravel soils with < 15% fines, some of which have slightly plastic fines. Internal stability is evaluated using two empirical criteria for shape analysis of the particle size distribution curve. By relating the internal stability to typical grading characteristics, the effects of internal instability are determined. Gradually, more severe effects are observed as the internal instability increases. For clearly unstable soils, with a stability index (H/F)min < 0·5 and a probability of internal instability pinitial > 70%, the effective grain size D15 is increased, on average, by a factor of 9 relative to its initial value. Coarsening of a critical filter to an impervious dam core may adversely affect the filter's protective ability.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.