فرصت های موجود برای نیروگاه های برق مجازی در بازار انرژی، یک دیدگاه

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

فرصت های موجود برای نیروگاه های برق مجازی در بازار انرژی، یک دیدگاه

 

 

 
کد مقاله:
 
msd158
 
سال انتشار:
 
2009
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
5

تعداد صفحات فارسی:
 
11

قیمت:
 
11 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
The Opportunities for Future Virtual Power Plant in the Power Market, a View Point
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Faculty of Electrical Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Seid Khandan
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

سهم ژنراتور توزیع شده (DG) درتولید سیستم انرژی به طور فزاینده ای رشد کرده است. به دلیل اثرات DG بر عملیات فنی شبکه و نیز در نظر گرفتن گسترش سریع بازار انرژی برق در سراسر جهان، ضروری است تا درباره هر دو بعد عملیات و راه اندازی شبکه و نیز تراکنش های بازار در عملکرد DG اندیشیده شود. از طریق مفهوم نیروگاه برق مجازی (VPP) (انبوهی از منابع انرژی توزیع شده که با سیستم مدیریت غیرمتمرکز انرژی ارتباط دارد)، بعد فنی بهره برداری پوشش داده خواهد شد و شرکت DG در بازار انرژی برق تسهیل خواهد گردید. این مقاله به ابعاد بازار عملکرد و بهره برداری DG می پردازد. یک چارچوب کلی برای آینده VPP مورد بحث قرار می گیرد که می تواند فناوری های گوناگون DG در هر دو شبکه توزیع ولتاژ پایین و متوسط را در بر بگیرد. تراکنش های بازار جدید در سطح توزیع، بازار کمپانی توزیع (DisCo) که در آن هم انرژی و هم خدمات کمکی را می توان داد و ستد نمود، توضیح داده می شود و شرکت VPP هم در DisCo و هم در بازار عمده فروش مورد بررسی قرار می گیرد. به علاوه، توان مبادله بین بازار عمده و بازار DisCo به طور مختصر توضیح داده می شود.

 


 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
The share of Distributed Generator (DG) in the power system generation is increasingly grown up. Due to the effects of DG on technical operation of the network and also considering the rapid extension of power market in the world wide, it is necessary to contemplate both technical aspect of network operation and market transactions in DG operation. Through the concept of Virtual Power Plant (VPP), an aggregation of distributed energy resources that communicate with decentralized energy management system, the technical aspect of operation will be covered and participation of DG in the power market will be facilitated. This paper is concentrated on market aspects of operation of DG. A general framework for future VPP is discussed which it can be included the various DG technologies in both medium and low voltage distribution networks. New market transactions at distribution level, Distribution Company (DisCo) market in which both energy and ancillary services can be traded, is discussed and participation of VPP in both DisCo and wholesale market is investigated. Moreover, the exchanging power between wholesale market and DisCo market is briefly discussed
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.