توسعه یافتن یک سیستم خبره بر اساس قوانین ارتباطی و پیش بینی کردن منطق فازی برای پیش بینی زلزله

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

توسعه یافتن یک سیستم خبره بر اساس قوانین ارتباطی و پیش بینی کردن منطق فازی برای پیش بینی زلزله

 

 

 
کد مقاله:
 
msd156
 
سال انتشار:
 
2014
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
17

تعداد صفحات فارسی:
 
8

قیمت:
 
10 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Developing an expert system based on association rules and predicate logic for earthquake prediction
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Knowledge-Based Systems (2014)
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

سیستم های خبره (ES) در واقع به عنوان شاخه ای از هوش مصنوعی کاربردی محسوب می شوند. درواقع، ایده اصلی ES ،مسئله تخصص بودن آن است، که به عنوان بخش وسیعی از دانش وظیفه خاص محسوب می شود که از یک انسان به یک کامپیوتر منتقل می شود. با این حال،سیستم های خبره (ES) می توانند ابزار قدرتمند و انعطاف پذیری را برای به دست آوردن راه حل هایی بر انواع مشکلات ارائه دهند که اغلب نمی توانند تنها به یک روش،بلکه بیشتر با روش های سنتی و متعارف سرو کار دارند.

بنابراین، استفاده آنها برای بسیاری از بخش های زندگی اجتماعی و تکنولوژیکی رو به ازدیاد است، به گونه ای که کاربرد آنها برای اثبات فرآیند های پشتیبانی تصمیم گیری و حل مسئله به یک موضوع بحرانی و حتی مهم تر تبدیل گشته است.کارشناسان زلزله برای دهه های متمادی توانستند انجمن خیریه را به خاطر پیش بینی های موثق زلزله به رسمیت بشناسند، اما با توجه به ابهامات در رابطه با منبع آشنائی، پدیده گسیختگی، و صحت هم زمان بندی و هم مقدار وقوع زلزله اغلب بارها به نظر می رسد که برای غلبه کردن بر روی این مسئله یا بسیار دشوار باشد و یا غیر ممکن.در واقع ، این پژوهش یک سیستم خبره را براساس داده های قبلی برای پیش بینی زلزله پیشنهاد و اجرا می کند. این امر در حقیقت با بهره گیری از انجمن قانون معدن در داده های زلزله از سال 1972 تا 2013 به دست می آید.

 


 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
Expert systems (ES) are a branch of applied artificial intelligence. The basic idea behind ES is simply that expertise, which is the vast body of task-specific knowledge, is transferred from a human to a computer. ES provide powerful and flexible means for obtaining solutions to a variety of problems that often cannot be dealt with by other, more traditional and orthodox methods. Thus, their use is proliferating to many sectors of our social and technological life, where their applications are proving to be critical in the process of decision support and problem solving. Earthquake professionals for many decades have recognized the benefits to society from reliable earthquake predictions, but uncertainties regarding source initiation, rupture phenomena, and accuracy of both the timing and magnitude of the earthquake occurrence have often times seemed either very difficult or impossible to overcome. This research proposes and implements an expert system to predict earthquakes from previous data. This is achieved by applying association rule mining on earthquake data from 1972 to 2013. These associations are polished using predicate-logic techniques to draw stimulating production-rules to be used with a rule-based expert system. The proposed expert system was able to predict all earthquakes which actually occurred within 12 h at-most.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.