روش جدید برای مدیریت چراغ‌های ترافیک پویا بر اساس کنترل‌کننده منطق فازی متعدد و شبکه‌های حسگر بی سیم

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

روش جدیدی برای مدیریت چراغ‌های ترافیک پویا بر اساس کنترل‌کننده منطق فازی متعدد و شبکه‌های حسگر بی‌سیم

 

 

 
کد مقاله:
 
msd153
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 12

تعداد صفحات فارسی:
 
23

قیمت:
 
18 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
A novel approach for dynamic traffic lights management based on Wireless Sensor Networks and multiple fuzzy logic controllers
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Expert Systems with Applications 42 (2015) 5403–5415
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

این مقاله روشی جدید برای مدیریت پویا فازها و سیکل‌های چراغ‌های ترافیکی در تقاطع منزوی پیشنهاد می‌کند.هدف این کار سیستمی هست که در مقایسه با راه‌حل‌های قبلی عملکردهای بهبودیافته را پیشنهاد می‌دهد و انعطاف‌پذیر است و می‌تواند بر روی عضوهای off-the-shelf اجرا شود. چالش در اینجا پیدا کردن یک طراحی کارآمد است که دست یابد به هدف درحالی‌که از راه‌حل پیچیده و گران‌قیمت محاسباتی ، که برای این مشکل در دست مناسب نمی‌باشند و کاربرد عملی از رویکرد در سناریوهای واقعی را مختل کنند، اجتناب می‌کند.راه‌حل پیشنهادی سیستم کنترل پویا چراغ‌های ترافیکی می‌باشد که شبکه‌های حسگر بی‌سیم IEEE 802.15.4را برای نظارت آنی با چندین کنترل‌کننده منطق فازی ترکیب می‌کند،یکی برای فاز که موازی کار می‌کند.هر کنترل‌کننده فازی ،حرکات چرخان وسایل نقلیه را نظارت می‌کند و به‌صورت پویا هم‌فاز و هم‌زمان سبز بودن چراغ‌های ترافیکی را مدیریت می‌کند.سیستم پیشنهادی مزایای WSN نظیر نگهداری و اجزای آسان ،انعطاف‌پذیری،قیمت پایین،، غیر تهاجمی ، و مقیاس‌پذیری را بافایده‌های استفاده از کنترل‌کننده فازی موازی یعنی عملکرد بهتر ، اغماض اشتباه را ترکیب می‌کند و از مدیریت phase-specific حمایت می‌کند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که سیستم پیشنهادی بهتر عمل می‌کند از راه‌حل‌های دیگر در نوشته‌های ،درحالی‌که به‌طور قابل‌توجهی زمان انتظار وسایل نقلیه را کاهش می‌دهد. پیاده‌سازی اثبات مفهوم بر روی دستگاه‌های خارج از قفسه ثابت می‌کند که کنترل‌کننده به سخت‌افزار قدرتمند نیاز ندارد و می‌تواند به‌راحتی بر روی یک دستگاه کم‌هزینه اجرا شود، درنتیجه راه را برای استفاده گسترده در عمل صاف می‌کند.

 


 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
This paper proposes a novel approach to dynamically manage the traffic lights cycles and phases in an isolated intersection. The target of the work is a system that, comparing with previous solutions, offers improved performance, is flexible and can be implemented on off-the-shelf components. The challenge here is to find an effective design that achieves the target while avoiding complex and computationally expensive solutions, which would not be appropriate for the problem at hand and would impair the practical applicability of the approach in real scenarios. The proposed solution is a traffic lights dynamic control system that combines an IEEE 802.15.4 Wireless Sensor Network (WSN) for real-time traffic monitoring with multiple fuzzy logic controllers, one for each phase, that work in parallel. Each fuzzy controller addresses vehicles turning movements and dynamically manages both the phase and the green time of traffic lights. The proposed system combines the advantages of the WSN, such as easy deployment and maintenance, flexibility, low cost, noninvasiveness, and scalability, with the benefits of using four parallel fuzzy controllers, i.e., better performance, fault-tolerance, and support for phase-specific management. Simulation results show that the proposed system outperforms other solutions in the literature, significantly reducing the vehicles waiting times. A proof-of-concept implementation on an off-the-shelf device proves that the proposed controller does not require powerful hardware and can be easily implemented on a low-cost device, thus paving the way for extensive usage in practice.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.