رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده فولادی دارای سیستم پنل برشی

 

 

 
کد مقاله:
 
msd152
 
سال انتشار:
 
2006
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
14

تعداد صفحات فارسی:
 
16

قیمت:
 
13 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
CYCLIC BEHAVIOUR OF STEEL BRACED FRAMES HAVING SHEAR PANEL SYSTEM
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BUILDING AND HOUSING) VOL. 7, NO. 1 (2006) PAGES 13-26
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

انتظار می رود سازه هایی که در مناطق لرزه خیز به درستی طراحی و اجرا شده اند، از یک سو در برابر اغلب لرزه های متداول دوام بیاورند و از سوی دیگر مقدار زیادی از انرژی ویرانگر زلزله را از بین برند. در این مقاله سیستم ساختاری نسبتا جدید مقاومت در برابر لرزه، که سختی و شرایط مربوط به پراکنده سازی انرژی را مد نظر قرار می دهد، به طور عددی با استفاده از روش آنالیز اجزای محدود غیرخطی مورد بررسی قرار می گیرد. در این سیستم، انرزی زلزله از طریق دگردیسی غیرارتجاعی بزرگ که در پنل برش بروی می دهد، پراکنده می شود. پنل برش همانند تیر پیوندی نرمی عمل می کند که باعث ارتباط بست ها با تیر کف می گردد. هدف این مقاله یافتن موضوعات مهمی می باشد که رفتار سیکلی قاب های مهاربندی شده را توسط سیستم پنل برشی (SPS)، همانند خصوصیات برش عرضی SPS و طولی پیوند تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که طول پنل برش به طور قابل توجهی عملکرد سیکلی این سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. استفاده از پیوندهای کوتاه تر منجر به سختی بیشتر و در عین حال رفتار هیسترسیس باثبات تر و ظرفیت پراکنش انرژی می گردد. در نهایت، این مقاله مدل ریاضی را برای ارزیابی سختی جانبی قاب های مهاربندی شده ای که دارای SPS می باشند، می پردازد.

 


 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Seismic resisting structures are expected to maintain adequate stiffness during frequent but moderate excitations on one hand, and to dissipate a large amount of energy under damaging earthquakes on the other hand. In this paper, a relatively new seismic resisting structural system, which satisfies stiffness and energy dissipation requirements simultaneously, is numerically investigated using nonlinear finite element analysis procedure. In this system, earthquake energy is dissipated through large inelastic deformation occurred within a shear panel. The shear panel acts as a ductile link beam connecting braces to the floor beam. This paper aims to find out key issues influencing cyclic behaviour of frames braced by Shear Panel System (SPS), like Cross-sectional properties of SPS and link length. The results indicate that shear panel length significantly affects cyclic performance of this system. Use of shorter links results in more stiffness and at the same time more stable hysteretic behaviour and energy dissipation capacity. Finally, the paper presents a mathematical model to evaluate lateral stiffness of braced frames braced having SPS.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.