تست دال های عرشه پل بتنی تقویت شده در مقیاس کامل با میله های پلیمری از الیاف تقویت شده (FRP)

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

تست دال های عرشه پل بتنی تقویت شده در مقیاس کامل با میله های پلیمری از الیاف تقویت شده (FRP)

 

 
کد مقاله:
 
msd151
 
سال انتشار:
 
2011
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
17

قیمت:
 
14 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Testing of full-scale concrete bridge deck slabs reinforced with fiber-reinforced polymer (FRP) bars
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Construction and Building Materials 25 (2011) 3956–3965
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

این مقاله، یک بررسی مطالعاتی تجربی از رفتار دال های عرشه پل بتنی تقویت شده FRP تحت بارهای متمرکز شده را ارائه می دهد. در مجموع 8 دال عرشه اندازه گیری شده در مقیاس کامل با 3000 میلی متر طول و 2500 میلی متر عرض ساخته شده است. پارامترهای آزمون عبارتند از: (1) ضخامت دال (200، 175 و 150 میلی متر)؛ (2) مقاومت فشاری بتن (35-65 مگا پاسکال)؛ (3) نسبت تقویت عرضی پایین (1.2- 0.35%)؛ (4) نوع آرماتور (GFRP، CFRP و فولاد). دال ها بر روی دو تیر آهن موازی پشتیبانی می شوند و تازمان شکست تحت اقدام بار متمرکز شده و واحد یکنواخت در مرکز هر دال بالای یک منطقه تماس 205-600 میلی متر مورد آزمایش قرار می گیرد تا ردپای بار چرخ کامیون پایدار را شبیه سازی نماید (87.5 Kn CL-625 truck). تمام دال های عرشه در برش تور رفتگی بتن شکست خورده است. ظرفیت تو رفتگی بتن دال های عرضه شده مورد آزمون از 1.74 تا 3.52 بار محدود شده است و بار عامل بندی شده (Pf) توسط کد طراحی پل بزرگراه های کانادا (CHBDCCAN/CSA S6-06 مشخص شده است. علاوه بر این معادله استحکام تو رفتگی بتن ACI 440.1R-06 تا حد زیادی، ظرفیت دال های مورد آزمون با متوسط نسبت ظرفیت تو رفتگی بتن تجربی به نسب ظرفیت تو رفتگی بتن پیش بینی شده () از 3.7، کم تخمین زده می شود.

 


 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
This paper presents an experimental study investigating the behavior of FRP-reinforced concrete bridge deck slabs under concentrated loads. A total of eight full-scale deck slabs measuring 3000-mm long by 2500-mm wide were constructed. The test parameters were: (i) slab thickness (200, 175 and 150 mm); (ii) concrete compressive strength (35–65 MPa); (iii) bottom transverse reinforcement ratio (1.2–0.35%); and (iv) type of reinforcement (GFRP, CFRP, and steel). The slabs were supported on two parallel steel girders and were tested up to failure under monotonic single concentrated load acting on the center of each slab over a contact area of 600 × 250 mm to simulate the footprint of sustained truck wheel load (87.5 kN CL-625 truck). All deck slabs failed in punching shear. The punching capacity of the tested deck slabs ranged from 1.74 to 3.52 times the factored load (Pf) specified by the Canadian Highway Bridge Design Code (CHBDC) CAN/CSA S6-06. Besides, the ACI 440.1R-06 punching strength equation greatly underestimated the capacity of the tested slabs with an average experimental-to-predicted punching capacity ratio (Vexp/Vpred) of 3.17.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.