یک پروتکل مسیریابی کیفیت سرویس ، مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های موردی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

یک پروتکل مسیریابی کیفیت سرویس ، مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های موردی

 

 

 
کد مقاله:
 
msd149
 
سال انتشار:
 
2013
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
9

تعداد صفحات فارسی:
 
26

قیمت:
 
20 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 

A link-state QoS routing protocol based on link stability for Mobile Ad hoc Networks

 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Journal ofNetworkandComputerApplications
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

در این مقاله، قصد داریم مکانیسمی را برای ایجاد مسیرهای پایدار و متحمل در بین گره ها در شبکه های موردی ارائه دهیم. این مکانیسم، از تابع پایداری به عنوان معیار اصلی انتخاب مسیر مبتنی بر محاسبه ی درجه ی پویایی یک گره نسبت به همسایه هایش استفاده میکند. ما یک چنین مکانیسمی را بر روی پروتکلOLSR ( پروتکل مسیریابی وضعیت لینک بهینه شده( تست کردیم تا گره های MRP(ایستگاه های چندنقطه ای) و توپولوژی هایی که پایداری خوبی دارند را برگزینیم.این مکانیسم به میزان قابل ملاحظه ای باعث کمینه شدن محاسبه ی مجدد MPR و پروسه ی محاسبه ی مجدد جداول مسیریابی شده است. علاوه بر این، چنین مکانیسمی باعث تضمین متریک های کیفیت سرویس(QoS)، مانند میزان از دست دادن بسته و زمان پاسخ می­شود. نتایج شبیه سازی یک بهری وری را در مکانیسم ما نشان داده و اجازه ی پژوهش های بیشتر را به منظور تضمین سایر نیازمندی های کیفیت سرویس می­دهد.

 


 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
In this paper, we propose a new mechanism to establish stable and sustainable paths between all pairs of nodes in a Mobile Ad hoc Network. In this mechanism, we use a stability function as the main path selection criterion based on the calculation of the mobility degree of a node relative to its neighbor. We applied this mechanism on the OLSR protocol (Optimized Link State Routing Protocol) to elect stable and sustainable MPR (Multipoint relays) nodes and topology. This mechanism significantly minimizes the recalculation of MPR and the routing tables recalculation process. Moreover, it guarantees other QoS (Quality of Service) metrics such as the packet loss and the response time. The simulation results show the effectiveness of our mechanism and encourage further investigations to extend it in order to guarantee other QoS requirements.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.