برنامه‌ریزی و زمان‌بندی بهینه هاب انرژی در حضور باد، ذخیره و پاسخ به تقاضا تحت شرایط مبهم

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی بهینه هاب انرژی در حضور باد، ذخیره و پاسخ به تقاضا تحت شرایط مبهم

 

 
کد مقاله:
 
msd148
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
21

تعداد صفحات فارسی:
 
45

قیمت:
 
36 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Optimal planning and scheduling of energy hub in presence of wind, storage and demand response under uncertainty
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Electrical Power and Energy Systems 80 (2016) 219–239
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 

 

رهیافت هاب انرژی (EH) زیرساخت‌های ناهمگن انرژی را به یکدیگر مرتبط می‌نماید. این بینش پیوستگی منابع انرژی تجدیدپذیر (RERs) را با زیر ساخت‌ها میسر می‌نماید. هاب انرژی با در بر داشتن انواع مختلفی از تکنولوژی‌ها، تقاضاهای خروجی هاب را از طریق انتقال، تبدیل یا ذخیره حامل‌های انرژی ورودی هاب را برآورده می‌نماید. عملکرد کلی سیستم قدرت بستگی به اجرای بهینه هر کدام از EHها دارد. در این مقاله، یک فرمول‌بندی ریاضی برای برنامه‌ریزی بهینه یک EH توسعه یافته با توجه به محدودیت‌های بهره برداری ارائه گردیده است. دو تابع هدف (Ofs) برای شرایط قطعی و تصادفی قدرت باد، قیمت برق و تقاضای الکتریسیته هاب ارائه گردیده‌اند. OFها شامل هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، بهره برداری، قابلیت اطمینان و آلودگی می‌باشند. EH توسط مبدل (T)، حرارت و برق ترکیبی (CHP)، بویلر (B) و ذخیره حرارتی (TS) ساخته شده است. EH از طریق توربین بادی (WT)، ذخیره انرژی (ES) و برنامه‌های پاسخ به تقاضا (DR) توسعه داده شده‌ است. حامل‌های انرژی ورودی هاب برق، گاز و آب می‌باشند. تقاضاهای خروجی هاب برق، حرارت، گاز و آب هستند. حلگر CPLEX از GAMS جهت حل مدل برنامه‌نویسی خطی صحیح مرکب (MILP) هاب توسعه یافته به کار گرفته شده است. شبیه‌سازی مونت کارلو برای تولید سناریوهای مختلف برای باد، قیمت و تقاضا استفاده شده است. ابزار SCENRED و تکنیک پیشرو/پسرو GAMS تعداد سناریوها را به 10 سناریوی برتر کاهش می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که کدام تکنولوژی و با چه ظرفیتی باید در EH نصب گردد. نتایج ثابت می‌نمایند که چه هنگام حداقل/حداکثر ظرفیت‌های تکنولوژی‌های هاب جهت نصب در هاب مورد نیاز می‌باشند. ضمنا نتایج بیان می‌نمایند که چه هنگام، چه نوع تکنولوژی و چه مقدار حامل انرژی باید برای به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، بهره برداری، قابلیت اطمینان و آلودگی هاب به کار رود. راندمان WT،ES و DR در شرایط حتمی و اتفاقی و تاثیر ابهامات باد، قیمت و تقاضا در برنامه‌ریزی هاب تحت ارزیابی قرار گرفته‌اند. نهایتا، تاثیر ظرفیت شبکه گاز و CHP در برنامه‌ریزی هاب مورد بررسی قرار گرفته است. 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
Energy Hub (EH) approach streamlines interconnection of heterogeneous energy infrastructures. The insight facilitates integration of Renewable Energy Resources (RERs) to the infrastructures. Consisting of different technologies, EH satisfies the hub output demands through transferring, converting, or storing the hub input energy carriers. Overall performance of power system depends upon optimal implementation of individual EHs. In this paper, a mathematical formulation is presented for optimal planning of a developed EH considering operation constraints. Two Objective Functions (OFs) are represented for deterministic and stochastic circumstances of wind power, electricity price, and the hub electricity demand. The OFs include costs associated with the hub investment, operation, reliability, and emission. The EH is constructed by Transformer (T), Combined Heat and Power (CHP), Boiler (B), and Thermal Storage (TS). The EH is developed by Wind Turbine (WT), Energy Storage (ES), and Demand Response programs (DR). The hub input energy carriers are electricity, gas, and water. The hub output demands are electricity, heat, gas, and water. CPLEX solver of GAMS is employed to solve Mixed Integer Linear Programming (MILP) model of the developed hub. A Monte Carlo simulation is used to generate scenarios trees for the wind, price, and demand. SCENRED tool and Backward/Forward technique of GAMS reduce scenarios to best ten scenarios. Simulation results demonstrate what technology with what capacity should be installed in the EH. The results substantiate when min/max capacities of the hub technologies are required to be installed in the hub. In the meantime, the results manifest when, what technology, and how much energy carrier should be operated to minimize the costs pertained to the hub investment, operation, reliability, and emission. Effectiveness of WT, ES, and DR in the deterministic and stochastic circumstances and influence of uncertainties of the wind, price, and demand are assessed on the hub planning. Finally, effect of gas network capacity and CHP is evaluated on the hub planning.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.