عملکرد توان OFDM رمزی شده با LPDC کارآمد بر روی کانال AWGN

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

عملکرد توان OFDM رمزی شده با LPDC کارآمد بر روی کانال AWGN

 

 
کد مقاله:
 
msd147
 
سال انتشار:
 
2012
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
7

تعداد صفحات فارسی:
 
20

قیمت:
 
16 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Performance of Power Efficient LDPC Coded OFDM over A WGN Channel
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
ISI int'I Conf. on Recent Advances in Information Technology I RAIT-20121
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 

 

OFDM با روش مدلاسیون یک چهارم دامنه (QAM) می تواند برای اپلیکشن های نوری با سرعت بالا مورد استفاده قرار بگیرد. منظور از افزایش مدلاسیون، افزایش نرخ بیت خطا (BER) می باشد. کد گذاری تصحیح رو به جلو (ارسالی) (EEC) مانند کد گذاری LPDC، بطور کلی برای بهبود عملکرد BER مورد استفاده قرار می گیرد. LPDC، حداقل بزرگی فاصله را فراهم می کند و همچنین بهره وری توان کد LPDC به طور قابل توجهی با طول کد افزایش می یابد. در اینجا یک بررسی نظری بر روی طراحی انکدر و دیکدر برای کدهای بلوک انجام داده ایم که توسط اصول و مبنای کدهای مختلف بلوک اصلاح شده دنبال می شود. در نهایت، با استفاده از یک کد LPDC نامنظم طولانی، نشان داده می شود که OFDM بدون مورد کد گذاری با یک بهره در توان فرستنده ارائه می شود و در نتیجه لینک های توان کارآمدی را ایجاد می نماید. 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
OFDM with Quadrature amplitude modulation (QAM) technique can be used for high speed optical applications. As the order of modulation increases, the bit error rate (BER) increases. Forward Error correction (FEC) coding like LDPC coding is generally used to Improve BER performance. LDPC provides large minimum distance and also the power efficiency of the LDPC code increases significantly with the code length. Here we have given a theoretical review on the design of encoder and decoder for the Block codes followed by the fundamentals of various modified Block codes. Finally using a long Irregular LDPC code, it is shown that LDPC coded OFDM provides very low bit error rate compared to OFDM without coding case with a gain in transmitter power and thus making the link power efficient.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.