روش سیگمای جامع به منظور برنامه‌ریزی مشارکت واحدها با تولید عدم قطعیت انرژی باد

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

روش سیگمای جامع به منظور برنامه‌ریزی مشارکت واحدها با تولید عدم قطعیت انرژی باد

 

 
کد مقاله:
 
msd144
 
سال انتشار:
 
2014
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
8

تعداد صفحات فارسی:
 
24

قیمت:
 
19 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Generalized Sigma approach to unit commitment with uncertain wind power generation
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
 
Electrical Power and Energy Systems 65 (2015) 367–374
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 

 

استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی مشارکت واحدها (SUC) به منظور مطالعه‌ی یکپارچه‌سازی توان عدم قطعیت باد در سیستم های دارای ازدحام انتقال، از نظر محاسباتی شدیداً مورد توجه است. بنابراین این مقاله یک روش بهینه قطعی جایگزین برای SUC که به روش سنتی سه-سیگما برای سیستم‌های انتقال پرازدحام جامعیت بخشیده است. در این روش سیگمای جامع یا   G-sigma، تقاضا‌های باقی‌مانده باس و پخش بار خطوط به عنوان متغیرهای تصادفی همبسته تلقی می‌شوند. در مقایسه با SUC که پیش بینی عدم قطعیت باد از طریق یک حوضچه‌ی بزرگ سناریوها، هریک با احتمال رخداد معین، نمایش داده می‌شود، در روش G-sigma پیشنهادی سناریوهای نمایش دهنده اندکی برای ناحیه اطمینان بیضی‌گون انتخاب شده‌اند که متناظر با یک سطح مشخص از امنیت است. سپس نقاط تنظیم تولید و ظرفیت‌های رزرو طوری برنامه‌ریزی می‌شوند تا این سناریوهای نمایش دهنده اندک را بعلاوه‌ی سناریوهای بی خطای مورد انتظار را برآورده سازد، بنابراین یک سطح حداقل امنیت را تضمین کند.

صحت و عملکرد روش پیشنهادی G-sigma سنجیده شده و با نمونه‌ی معیار SUC از طریق یک سیستم سه ناحیه‌ای چندواحده و به وسیله‌ی سیستم تست قابلیت اطمینان 24 باسه IEEE با چند واحد مقایسه شده است.

 

 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 

Using stochastic unit commitment (SUC) to study the integration of uncertain wind power in transmission congested systems is computationally very intensive. This paper therefore presents an efficient deterministic alternative to SUC that generalizes the traditional three-sigma approach to transmission congested systems. In this Generalized Sigma or G-Sigma method, the bus residual demands and line power flows are treated as correlated random variables. Compared with SUC where wind power forecast uncertainty is represented through a large pool of scenarios, each with a distinct probability of occurrence, in the proposed G-Sigma method, a few representative scenarios are chosen on the perimeter of the elliptical confidence region corresponding to a certain level of security. The generation set points and reserve capacities are then scheduled to meet these few representative scenarios in addition to the expected error-free scenarios, thus guaranteeing a minimum level of security.

The accuracy and performance of the proposed G-Sigma method were gauged and compared to a benchmark SUC via a three-region multi-unit system and by the IEEE 24-bus reliability test system with multiple units.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.