تعیین محل و راه‌اندازی پارکینگ‌های هوشمند (اسمارت پارک) برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

تعیین محل و راه‌اندازی پارکینگ‌های هوشمند (اسمارت پارک) برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم و مشارکت در بازار

 

 
کد مقاله:
 
msd143
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
22

قیمت:
 
17 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
SmartPark placement and operation for improving system reliability and market participation
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Electric Power Systems Research 123 (2015) 21–30
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 

 

مسئلۀ تعیین محل پارکینگ‌های هوشمند (اس‌پی‌پی) از زاویۀ دید aggregator وسایل نقلیۀ برقی وصل‌شدنی (plug-in) (پی‌ای‌وی) مطرح و حل می‌شود. پارکینگ‌های هوشمند به محوطه‌های پارکینگ برای شارژ/دشارژ پی‌ای‌وی‌ها اطلاق می‌شود. هدف اس‌پی‌پی همکاری با شرکت توزیع محلی (دیسکو) برای بهبود قابلیت اطمینان سیستم و نیز شرکت در معاملات بازار انرژی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و فنی در افق برنامه‌ریزی مشخص است. در این‌جا، رفتار ناوگان پی‌ای‌وی‌ها از دیدگاه aggregator مدل‌سازی می‌شود. علاوه‌بر این، درصد مشارکت مالکان پی‌ای‌وی‌ها در برنامه‌های پارکینگ هوشمند براساس مقدار تخفیف در هزینۀ شارژ (برای تشویق) نیز مدل‌سازی می‌شود و پس از آن مقدار مناسب تخفیف مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌علاوه، برای این‌که واقع‎‌بینانه عمل کرده باشیم، برای مدل‌سازیِ بار سیستم از مقدار بار وابسته به زمان و نوع بار مشتریان واقعی استفاده می‌کنیم و به‌جای جریان توان مبتنی‌بر مدل بار از جریان توان ساده شده استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اس‌پی‌پی مطلوب و تصمیم‌گیری هوشمندانه دربارۀ ارزش مشوق‌ها سود aggregator را به‌نحو چشمگیری افزایش می‌دهد و قابلیت اطمینان سیستم را بهبود می‌بخشد.

 

 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
In this paper, SmartParks placement (SPP) problem as seen by a plug-in electric vehicle (PEV) aggregator is formulated and solved. SmartParks refer to parking lots for charging/discharging PEVs. The objective of the SPP is to cooperate with the local distribution company (DISCO) in order to improve system reliability, and also to participate in energy market transactions considering several economic and technical aspects over a definite planning horizon. Herein, the behavior of PEVs fleet is modeled from the aggregator's viewpoint. In addition, the percentage of PEVs’ owners participating in SmartPark programs based on the amount of charging cost discount (as an incentive) is modeled and then the optimal value of the discount is investigated. Furthermore, in order to be realistic, time-varying load and realistic customers’ load type are applied in the system load modeling, and load model-based power flow is performed rather than a simplified power flow. Results obtained illustrates that optimal SPP and smart decision-making on the incentive value can remarkably raise the aggregator's profit and improve the system reliability.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.