مدیریت عدم قطعیت در سیستم های ریز شبکه خورشیدی با التزام واحدهای تصادفی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

مدیریت عدم قطعیت در سیستم های ریز شبکه خورشیدی با التزام واحدهای تصادفی

 

 
کد مقاله:
 
msd142
 
سال انتشار:
 
2013
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
8

تعداد صفحات فارسی:
 
25

قیمت:
 
20 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Managing solar uncertainty in microgrid systems with stochastic unit commitment
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Electric Power Systems Research 119 (2015) 111–118
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

همانطور که انرژی تجدید پذیر در سیستم های انتقال و توزیع، رایج تر می شود، این برای درک عدم قطعیت و تغییر پذیری ضروری است که همراه این منابع باشد. ریز شبکه ها، پتانسیلی برای کاهش اثرات عدم قطعیت منابع دارد. توانایی برای هر یک از این دو حالت جزیره دار کردن و حفظ ارتباطات با شبکه اصلی وجود دارد که یک شبکه کوچک می تواند با قابلیت اطمینان بالا افزایش یابد، به تعویق انداختن زیر ساخت های T&D و استفاده موثر از آن به انواع تقاضا پاسخ می دهد. این پژوهش، یک چارچوب مشترک بهینه سازی، برای یک ریز شبکه با مولد فتوولتائیک خوردشیدی، مولد اضطراری و سوئیچینگ انتقال را نشان می دهد. امروزه، مدل های التزام واحدها (UC)، قابلیت اطمینان را با معیارهای قطعی تضمین می کند، که یا برای تضمین قابلیت اطمینان ناکافی هستند و یا می توانند بهره وری اقتصادی برای یک زیر شبکه را کاهش دهند که نفود زیادی بر منابع تجدید پذیر متغیر دارد. یک برنامه عدد صحیح تصادفی مختلف برای UC روز بعد (پیشرو)، پیشنهاد شده است که عدم قطعیت در مولد PV را در نظر می گیرد. این مدل توانایی ترکیب با معاوضه انرژی و خدمات جانبی با شبکه اصلی را دارد که شامل تخصیص واردات شرکتی و واردات غیر شرکتی می باشد، که این توانایی را بدست می آورد تا اجازه به اشتراک گذاری ذخیره بین دو سیستم را بدهد. به منظور مدیریت پیچیدگی محاسباتی، تجزیه Benders به کار می رود. برنامه زمانبندی التزام با تجزیه و تحلیل سناریوی خورشیدی معتبر می باشد، به عنوان مثال، شبیه سازی مونت کارلو برای تست راه حل توزیع پیشنهادی انجام می شود.


 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
As renewable energy becomes more prevalent in transmission and distribution systems, it is vital to understand the uncertainty and variability that accompany these resources. Microgrids have the potential to mitigate the effects of resource uncertainty. With the ability to exist in either an islanded mode or maintain connections with the main-grid, a microgrid can increase reliability, defer T&D infrastructure and effectively utilize demand response. This study presents a co-optimization framework for a microgrid with solar photovoltaic generation, emergency generation, and transmission switching. Today, unit commitment (UC) models ensure reliability with deterministic criteria, which are either insufficient to ensure reliability or can degrade economic efficiency for a microgrid that has a large penetration of variable renewable resources. A stochastic mixed integer program for day-ahead UC is proposed to account for uncertainty inherent in PV generation. The model incorporates the ability to trade energy and ancillary services with the main-grid, including the designation of firm and non-firm imports, which captures the ability to allow for reserve sharing between the two systems. In order to manage the computational complexities, Benders’ decomposition is applied. The commitment schedule is validated with solar scenario analysis, i.e., Monte-Carlo simulations are conducted to test the proposed dispatch solution.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.