از کنترل مبتنی بر مدل تا کنترل حاصل از داده ها : بررسی، طبقه بندی و چشم انداز

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

از کنترل مبتنی بر مدل تا کنترل حاصل از داده ها : بررسی، طبقه بندی و چشم انداز

 

 
کد مقاله:
 
msd141
 
سال انتشار:
 
2012
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
33

تعداد صفحات فارسی:
 
49

قیمت:
 
39 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
From model-based control to data-driven control: Survey, classification and perspective
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Information Sciences 235 (2013) 3–35
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

این مقاله بررسی مختصری از مشکلات موجود در تئوری کنترل مبتنی بر مدل (MBC) را بررسی می کند و نیز به برخی از مسائل مهم در تحلیل و طراحی روش های کنترل بر اساس داده ها (DDC) می پردازد. ضرورت کنترل مبتنی بر داده ها از ابعاد تاریخی، حال و آینده ی تئوری های کنترل و کاربردهای آنها بحث می شود. مدرن ترین روش های DDC موجود ارائه می شوند و طبقه بندی مناسب در مورد انها صورت می گیرد. در نهایت ابعاد DDC و عناوین تحقیقی مرتبط با آن بطور مختصر بحث و بررسی می شوند.


 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
This paper is a brief survey on the existing problems and challenges inherent in model-based control (MBC) theory, and some important issues in the analysis and design of data-driven control (DDC) methods are here reviewed and addressed. The necessity of data-driven control is discussed from the aspects of the history, the present, and the future of control theories and applications. The state of the art of the existing DDC methods and applications are presented with appropriate classifications and insights. The relationship between the MBC method and the DDC method, the differences among different DDC methods, and relevant topics in data-driven optimization and modeling are also highlighted. Finally, the perspective of DDC and associated research topics are briefly explored and discussed.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.