برنامه ریزی توسعه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ( GA )

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

 

برنامه ریزی توسعه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ( GA )

 

 
کد مقاله:
 
msd138
 
سال انتشار:
 
2011
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
24

قیمت:
 
19 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Multistage expansion planning for active distribution networks under demand and Distributed Generation uncertainties
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Electrical Power and Energy Systems 36 (2012) 107–116
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

روش پیشنهادی برای حل مساله برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع فعال ، از الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چند هدفه با در نظر گرفتن مراحل متعدد و عدم قطعیت ها استفاده می کند. مزایای عمده الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روش های بهینه سازی کلاسیک ، امکان نمایش انواع توابع هدف و قیود ، مستقل از پیوسته ، گسسته ، خطی یا غیر خطی بودن و توانایی برخورد با مسایل پیچیده با فضای جستجوی خیلی بزرگ هستند . بنابراین این روش یک کاندید طبیعی برای حل این مساله است . از سوی دیگر GA تلاش محاسباتی زیادی طلب می کند و بدست آوردن راه حل بهینه کلی را تضمین نمی کند. گرچه این ویژگی ها از کاربرد GA در مسایل برنامه ریزی جلوگیری نمی کند زیرا هدف تنها بهینه سازی کلی بدون در نظر گرفتن نگرانی های عمده درباره بازده محاسباتی نیست بلکه هدف بدست آوردن یک گزینه مناسب برای توسعه است .


 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 

This paper presents a methodology for active distribution networks dynamic expansion planning based on Genetic Algorithms, where Distributed Generation integration is considered together with conventional alternatives for expansion, such as, rewiring, network reconfiguration, installation of new protection devices, etc. All aspects related to the expansion planning problem, such as multiple objective analysis, reliability constraints, modeling under uncertainties of demand and power supplied by Distributed Generation units and multistage planning, which are usually dealt with separately, are considered in an integrated model. Uncertainties are represented through the use of multiple scenario analysis. Multiple stages are incorporated by an algorithm based on the pseudo-dynamic programming theory. Results obtained with a test system and with an actual large scale system are presented and demonstrate the flexibility of applying the model for different purposes active network planning.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.