به حداقل رساندن زودکرد - دیرکرد وزن دار در ماشین های موازی با استفاده از روش های فرا اکتشافی ترکیبی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

 

به حداقل رساندن زودکرد - دیرکرد وزن دار در ماشین های موازی با استفاده از روش های فرا اکتشافی ترکیبی

 

 
کد مقاله:
 
msd137
 
سال انتشار:
 
2014
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
11

تعداد صفحات فارسی:
 
32

قیمت:
 
25 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Minimizing weightedearliness–tardinessonparallelmachines using hybridmetaheuristics
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Computers &OperationsResearch54(2015)1–11
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

ما مسئله برنامه ریزی یک مجموعه از کارها بر روی یک مجموعه از ماشین های موازی یکسان را در نظر می گیریم که در آن ها هدف به حداقل رساندن مجموع جریمه های زودکرد - دیرکرد وزن دار با توجه به تاریخ مقرر مشترک است. ما یک الگوریتم اکتشافی ترکیبی را برای ساخت راه حل های خوب، ترکیب قوانین اولویت دهی برای تخصیص کارها به ماشین ها و جستجوی محلی با روش های دقیق برای حل مسائل تک-ماشین پیشنهاد می کنیم. این راه حل ها سپس در دو چارچوب فرا اکتشافی، پیوند دادن مجدد مسیر و جستجوی پراکنده استفاده می شود، برای به دست آوردن راه حل های با کیفیت بالا برای این مسئله. الگوریتم ها روی تعداد زیادی از نمونه های آزمون، تست می شوند برای ارزیابی بهره وری استراتژی های پیشنهادی. نتایج نشان می دهد که الگوریتم های ما همواره بهتر از بهترین نتایج گزارش شده برای این مسئله عمل می کنند.


 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 

We consider the problem of scheduling a set of jobs on a set of identical parallel machines where the objective is to minimize the total weighted earliness and tardiness penalties with respect to a common due date. We propose a hybrid heuristic algorithm for constructing good solutions, combining priority rules for assigning jobs to machines and a local search with exact procedures for solving the one-machine subproblems. These solutions are then used in two metaheuristic frameworks, Path Relinking and Scatter Search, to obtain high quality solutions for the problem.

The algorithms are tested on a large number of test instances to assess the efficiency of the proposed strategies.

The results show that our algorithms consistently outperform the best reported results for this problem.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.