اینولین بعنوان اصلاح بافت در محصولات لبنی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

 

اینولین بعنوان اصلاح بافت در محصولات لبنی

 

 
کد مقاله:
 
msd136
 
سال انتشار:
 
2011
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
10

تعداد صفحات فارسی:
 
13

قیمت:
 
11 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Inulin as texture modifier in dairy products
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Food Hydrocolloids 25 (2011) 1881e1890
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

دراین بررسی ما به توصیف کاربردهای برای اصلاح بافت در کاربردهای متنوع لبنی پرداختیم که یکی از مهمترین نواحی کاربردی است . اثرات اینولین در این سیستم ها بعنوان جایگزین چربی است برای معادل ، چگونگی استفاده از ویژگی های چربی برای طعم دهانی و خامه و چگونگی این اثرات که می تواند مرتبط با تغییرات در رئولورنی از سیستم غذایی باشد در این زمینه و در شرایط لیپیدی و تولیدات لبنی جامد و نیمه جامد توصیف گردیده است .


 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
 
In this review we will describe the application of inulin for texture improvement in a variety of dairy applications as this is one of the most important application areas. The effects of inulin in these systems as a fat replacer, i.e. how it can be used to mimic the features of fat for mouthfeel and creaminess, and how these effects may be related to changes in rheology of the food system will be described for liquid, semi-solid and solid dairy products.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.