تعرفه­ بندی دینامیکی مبتنی بر ساختاربندی مجدد بهینه برای مدیریت تراکم و کاهش افت خط در شبکه‌های توزی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

تعرفه­ بندی دینامیکی مبتنی بر ساختاربندی مجدد بهینه برای مدیریت تراکم و کاهش افت خط در شبکه‌های توزیع

 

 
کد مقاله:
 
msd128
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
9

تعداد صفحات فارسی:
 
9

قیمت:
 
9 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Optimal Reconfiguration-Based Dynamic Tariff for Congestion Management and Line Loss Reduction in Distribution Networks
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID, VOL. 7, NO. 3, MAY 2016
 
 
 

ترجمه چکیده:
 
 
 

این مقاله نشان­دهندۀ یک روش تعرفه­بندی دینامیکی (DT) مبتنی بر ساختاربندی مجدد بهینه برای مدیریت تراکم و کاهش افت خط در شبکه­های توزیع با وسایل الکتریکی با ضریب نفوذ بالا است. در مفهوم پیشنهادی DT، ساختاربندی مجدد فیدر (FR) از طریق برنامه­ریزی عدد صحیح مرکب بکار رفته و به هنگام محاسبۀ DT و در مقایسه با مفهوم DT بدون FR، منجر به کمینه شدن هزینۀ انرژی و کاهش DT می­گردد. این مقاله نشان می­دهد که افت­های خط را می­توان به همراه محاسبۀ DT، مورد حساب قرار داد. بعنوان نتیجه، کاهش افت خط می­تواند بصورت غیرمتمرکز و در چهارچوب DT محقق شود. سه مورد برای تأیید روش DT مبتنی بر ساختاربندی مجدد بهینه برای مدیریت تراکم و کاهش افت خط در شبکه­های توزیع مورد مطالعه قرار گرفته است.

 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
This paper presents an optimal reconfigurationbased dynamic tariff (DT) method for congestion management and line loss reduction in distribution networks with high penetration of electric vehicles. In the proposed DT concept, feeder reconfiguration (FR) is employed through mixed integer programming when calculating the DT, leading to minimized energy cost and reduced DT as compared with the DT concept without FR. This paper further demonstrates that the line losses can be taken into account during the calculation of DT. As a result, the line loss reduction can be realized in a decentralized manner through the DT framework. Three case studies were conducted
to validate the optimal reconfiguration-based DT method for congestion management and line loss reduction in distribution networks.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.