سرمایه ی روانشناختی، کیفیت زندگی کاری، و کیفیت زندگی بازاریابان: شواهد و قرائن از ویتنام

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

سرمایه ی روانشناختی، کیفیت زندگی کاری، و کیفیت زندگی بازاریابان: شواهد و قرائن از ویتنام

 

 

 
کد مقاله:
 
msd119
 
سال انتشار:
 
2011
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 5

تعداد صفحات فارسی:
 
10

قیمت:
 
13 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Psychological Capital, Quality of Work Life, and Quality of Life of Marketers: Evidence from Vietnam
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
Journal of Macromarketing 2012 32: 87 originally published online 22 September 2011
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 
 

این مطالعه نقش های سرمایه روانشناختی (PsyCap) در عملکرد شغلی و کیفیت زندگی کاری و بازاریابان در یک بازار انتقال ، در ویتنام را نشان میدهد . این مقاله همچنین تاثیرات QWL بازاریابان روی عملکرد شغلشان و کیفیت زندگی آنها (QoL) را بررسی می نماید. یک آزمایش صورت گرفته مبتنی بر یک نمونه از 364 بازاریابان در شهر Ho Chi Minh (HCM) می باشد که نشان می دهد PsyCap تاثیرات مثبتی روی هر دوی عملکرد شغلی و QWL بازاریابان دارد. علاوه بر این، QWL هر دو عملکرد شغلی و QOL بازارایابان را مشخص می نماید.این نتایج اهمیت PsyCap در کار بازاریابان و زندگی انها در یک بازار انتقالی را تایید می کند.


 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
This study examines the roles of psychological capital (PsyCap) in job performance and quality of work life (QWL) of marketers in a transitioning market, Vietnam. It also investigates the impacts of marketers’ QWL on their job performance and quality of life (QoL). A test based upon a sample of 364 marketers in Ho Chi Minh (HCM) City reveals that PsyCap has positive impacts on both job performance and QWL of marketers. In addition, QWL underlies both job performance and QoL of marketers. These findings confirm the importance of PsyCap in marketers’ work and lives in a transitioning market.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.