اصل حفاظت تفاضلی جریان شبکه انتقال HVDC

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

اصل حفاظت تفاضلی جریان شبکه انتقال HVDC

 

 

 
کد مقاله:
 
msd117
 
سال انتشار:
 
2017
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 7

تعداد صفحات فارسی:
 
27

قیمت:
 
21 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Current differential protection principle of HVDC transmission system
 
 
 
ژورنال:
 
 
 
IET Generation, Transmission & Distribution
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 
 
حفاظت تفاضلی جریان DC ولتاژ بالای ( HVDC ) قدیمی برای مشخص کردن جریان خطا مشکلاتی دارد و دارای تاخیر طولانی مدت می باشد . در این مقاله ، یک اصول جدید حفاظت تفاضلی جریان برای خطوط انتقالی HVDC پیشنهاد می شود . برای مطابقت با مدل پارامتری توزیع یافته ، معیار جریان تفاضلی در یک نقطه ی مشخص روی خط انتقال تشکیل می شود . زمانیکه خطا روی خط DC صورت می گیرد ، نقطه ی تنظیم شده جریان تفاضلی به مقدار زیادی می رسد . زمانیکه خطا رخ نمی دهد یا اینکه خارج از خط DC صورت می گیرد ، نقطه ی تنظیم شده ی جریان تفاضلی دارای مقدار کمی می شود . در مقایسه با حفاظت تفاضلی جریان سنتی ، اصل بیان شده تاثیر جریان خازنی توزیع یافته را از بین می برد و هیچ نیازی به تاخیر ندارد . در مقایسه با حفاظت موج سیار ، تشخیص خطا در هر دو وضعیت جریان های گذرا و یکنواخت می تواند صورت بگیرد ، و روش پیشنهاد شده نیازهای فرکانسی سمپلینگ ( پردازش سیگنالی ) با دلیل مشخص و اطمینان بالایی بیان می کند . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این اصول سریعا و با اطمینان مناسب خطاها را نشان می دهد . اصول پیشنهاد شده از دید تئوری جدید و بصورت عملی قابل استفاده می باشد .
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
Traditional high-voltage DC (HVDC) current differential protection has problems on identifying fault current and has long delay. In this study, a novel current differential protection principle for HVDC transmission lines is proposed. By the adoption of distributed parameter model, differential current criterion is formed at a selected point on the transmission line. When fault occurs on DC line, setting point differential current reaches a high value. When no fault occurs or fault occurs outside the DC line, setting point differential current reaches a small value. Comparing with the traditional current differential protection, the proposed principle eliminates the impact of distributed capacitive current and has no requirement of delay. Comparing with travelling wave protection, fault identification can be performed during both transient and steady states, and the proposed method has reasonable sampling frequency requirements and has high reliability. Simulation analysis shows that the proposed principle identifies faults reliably and rapidly. The proposed principle is theoretically novel and practically applicable.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.