آنالیز بحرانی روش های جایدهی ماشین مجازی با کارایی انرژی و بهینه سازی آن در محیط رایانش ابری

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

آنالیز بحرانی روش های جایدهی ماشین مجازی با کارایی انرژی و بهینه سازی آن در محیط رایانش ابری

 

 
کد مقاله:
 
msd114
 
سال انتشار:
 
2016
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 7

تعداد صفحات فارسی:
 
15

قیمت:
 
12 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
A Critical Analysis of Energy Efficient Virtual Machine Placement Techniques and its Optimization in a Cloud Computing Environment
 
 
ژورنال:
 
 
 
2016 The Authors. Published by Elsevier B.V.

 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 
 

تولید کننده ی رایانش ابری زیرساختی بعنوان یک سرویس با زیرساخت ها براساس نیاز بعنوان یک آلترناتیو برای بالابردن هزینه ی مالکیت زیرساخت های محاسباتی در برخی شرکت ها می باشد. برخی از تبلیغ های صورت گرفته در مدل ابری نشئت گرفته از منبع چندبخشی با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی می باشد که دیتاسنتر با مقیاس ابری ایجاد می نماید تا استفاده از منبع و بازده ی انرژی را بهبود ببخشد. این مقاله یک آنالیز بحرانی مبتنی بر مروی بر منبع روش تحقیقاتی state-of-the-art روی تخصیص دینامیکی با کارایی انرژی ماشین های مجازی به میزبان ها در یک دیتاسنتر می باشد که هر نیاز کاری برنامه ی مختلف در حال اجرا روی ماشین های مجازی و مروری بر منابع پیشنهاد می کند که بهینه سازی دیگر جایدهی ماشین مجازی با مهاجرت زنده صورت می گیرد. بنابراین، این مقاله یک روش برای بهینه سازی جایدهی ماشین مجازی توسط مهاجرت زنده با استفاده از مقادیر آستانه ی دینامیکی است که تضمین می کند تخصیص بن بست منبع ازاد روی منابع چند بعدی ایجاد می شود.

هدف این است که کارایی منابع محاسباتی را بهبود ببخشیم که نتیجه ی ان کاهش مصرف انرژی دیتاسنتر می باشد.
 
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
Infrastructure-as-a-service cloud computing providers with on-demand infrastructures have become a promising alternative to the rising cost of ownership for computing infrastructures in many enterprises. Many of the touted gains in the cloud model come from resource multiplexing through virtualization technology that allows cloud-scale datacenters to improve resource utilization and energy efficiency. This paper provides a critical analysis on the basis of literature review of the state-of-the-art research on energy efficient dynamic allocation of virtual machines to hosts in a datacenter as per variable workload demands of different application running on the virtual machines and literature review suggests that further optimization of the virtual machine placement can be done using live migration. So, this paper proposes a technique for optimizing virtual machine placement by live migration using dynamic threshold values ensuring a deadlock free resource allocation focusing on multidimensional resources. The goal is to improve the overall utilization of computing resources thus reducing the energy consumption of datacenter.
 
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.