داده ی عمومی به معنای حکومت داده ها نیست : درس هایی از حسابرسی برنامه های کاربردی یک بخش دولتی

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

داده ی عمومی به معنای حکومت داده ها نیست : درس هایی از حسابرسی برنامه های کاربردی یک بخش دولتی

 

 

 
کد مقاله:
 
msd113
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 7

تعداد صفحات فارسی:
 
26
 
قیمت:
 
21 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Government data does not mean data governance: Lessons learned from a public sector application audit
 
 
ژورنال:
 
 
 
journal homepage: www.elsevier.com/locate/govinf

 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 

بخش نمایندگی های عمومی بخش عظیمی از اطلاعات منحصربفرد را در جامعه ذخیره می نمایند. ذخیره و آنالیز این اطلاعات به جامعه فایده می رساند، و به نمایندگان مرتبطه این توانمندی را می دهد تا تصمیمات بهتری بگیرند و نیازهای فردی را مناسب تر تعیین نمایند. اعضای این بخش های عمومی اغلب فرض می کنند که مسئولین بخوبی توانمند هستند تا داده شخصی را حفظ نمایند ; اگرچه، بدلیل خطاهای صورت گرفته و نبود حکومت داده، همیشه این شرایط اتفاق نمی افتد. این مقاله یک حسابرسی صورت گرفته در غرب استرالیا را مورد بررسی قرار می دهد، که در سیستم مدیریتی پلیس با سلاح گرم و سازمان سیستمی سلامت اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. در مثال سیستم پلیسی، حساب رسی تعداد زیادی موضوعات حفظ داده را نشان می دهند که حسابرسان می توانند گزارش کنند که اطمینانی مربوط به دقت اطلاعات وجود ندارد که برخی انسان ها شواهدی مربوط به داشتن سلاح گرم یا تعدادی شواهد مربوط به سلاح گرم در اختیار دارند. مشابه با همین نتایج در سازمان سلامت نشان داده شده است که حسابرسان به این نتیجه رسیدند که آنها توانایی تعیین اینکه اعضای کادر پزشکی مسئولیت ورودی های داده ی پزشکی تولیده شده را دارند یا خیر را ، ندارند. این مقاله موضوعاتی را بیان می کند که اغلب نشئت گرفته از فوانین کنونی کسب و کار یا تکنولوژی شخصی نیست، اما به نظر نمی رسد که حکومت داده وجود ندارد. در نهایت اینکه، بخش توضیحی و شرح قوانین کلیدی حکومت داده و بهترین روش ها را نشان می دهد که ممکن است راه را به عملگرایان نشان دهد که شامل مدیریت داده ای می شود. این موضوعات بسیاری از مدیریت واقعی داده را نشان می دهد، و پیشنهادات بیان شده در متن جرقه ای در مورد مباحث حفاظت داده به ما می دهد.

 
 
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 Public sector agencies routinely store large volumes of information about individuals in the community. The storage and analysis of this information benefits society, as it enables relevant agencies to make better informed decisions and to address the individual's needs more appropriately. Members of the public often assume that the authorities are well equipped to handle personal data; however, due to implementation errors and lack of data governance, this is not always the case. This paper reports on an audit conducted in Western Australia, focusing on findings in the Police FirearmsManagement Systemand the Department of Health Information System. In the case of the Police, the audit revealed numerous data protection issues leading the auditors to report that they had no confidence in the accuracy of information on the number of people licensed to possess firearms or the number of licensed firearms. Similarly alarming conclusions were drawn in the Department of Health as auditors found that they could not determine which medical staff member was responsible for clinical data entries made. The paper describes how these issues often do not arise from existing business rules or the technology itself, but a lack of sound data governance. Finally, a discussion section presents key data governance principles and best practices that may guide practitioners involved in data management. These cases highlight the very real data management concerns, and the associated recommendations provide the context to spark further interest in the applied aspects of data protection.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.