روش خوشه بندی گریدی متراکم برای شبکه های حس گرهای بی سیم

عنوان فارسی مقاله:
 
 
 

روش خوشه بندی گریدی متراکم برای شبکه های حس گرهای بی سیم

 

 
کد مقاله:
 
msd111
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
 13

تعداد صفحات فارسی:
 
25
 
قیمت:
 
20 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
 
Density Grid-Based Clustering for Wireless Sensors Networks
 
 
ژورنال:
 
 
 
1877-0509 © 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
 
 
 
ترجمه چکیده:
 
 

شبکه های حس گر بی سیم WSNs شبکه های ویژه ای هستند که شامل تعداد زیادی دستگاهها ( گره های حس گر) و توزیع مکانی محتلف است. توانایی مختلف حسی دارند و در انجام وظائف نقش ایفا می نمایند. خوشه بندی یکی از موثرترین روش ها مورد استفاده برای حل مسئله ی مصرف انرژی در WSNs می باشد. روش خوشه بندی گریدی کارایی خود را به خصوص برای شبکه های قوی دینامیکی اثبات کرده اند. استراتژی گرید که در این تحقیق استفاده می شود روی شبکه ی متراکم صورت می گیرد و موقعیت شبکه به سلول های با چند گرید با تراکم های مختلف تقسیم بندی می شوند ( زیاد، کم، و بدون تراکم ). در ادامه گریدها با هم ترکیب می شوند تا خوشه ها را به دو دسته ی پیشرفته و معمولی تقسیم نماید. سر خوشه براساس انرژی زیاد انتخاب می شود. این روش جدید با استفاده از برنامه ی مطلب آزمایش می شود. نتایج نشان می دهد که این استراتژی برای 150 گره ی WSN و اندازه ی گرید بین 5 تا 10 واحد و طول عمر تقریبی شبکه 633 ثانیه ای بکار برده می شود.

 
 
 
 
 
 
 
 چکیده انگلیسی:
 
 
 
Wireless Sensor Networks WSNs are special networks consist of devices (sensor nodes) in large numbers and spatial distribution. They have various sensing capability and cooperate to accomplish common task. Clustering is one of the most effective techniques used to solve the problem of energy consumption in WSNs. Grid based clustering has proven its efficiency specially for high dynamic networks. The girds’ strategy used in this research is implemented on dense network and divides the network area into multiple grid cells with different densities (High, Low, and empty). Then grids are combined to form clusters as normal and advanced clusters. Cluster head is elected for each cluster based on high energy. This new suggested strategy is implemented and tested using MATLAB. The results show that this suggested strategy works well at 150 node WSN and grid size between 5-10 units where the network life time is 633 seconds approximately.
 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.