مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار اشتراکی با سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه گذاری در صنعت کالای سرمایه ای

عنوان فارسی مقاله:
 

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار اشتراکی با سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه گذاری در صنعت کالاهای سرمایه ای

 
کد مقاله:
 
msd108
 
سال انتشار:
 
2015
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
17

تعداد صفحات فارسی:
 
32
 
قیمت:
 
26 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Synergizing Business Process Reengineering with Enterprise Resource Planning System in Capital Goods Industry
 
 
ژورنال:
 
 
 
 Santosh Pattanayak and Supriyo Roy / Procedia - Social and Behavioral Sciences 189 ( 2015 ) 471 – 487
 
 
 
ترجمه چکیده:

 

 

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار ( BPR)، مفهومی در زمینه راه کسب و کار، تاثیرات خود را در بخش های صنعتی می گذارد که این تاثیرات شامل آزاد سازی، خصوصی سازی و جهانی کردن اقتصادی هندی می باشد. اما، BPR به تنهایی نمی تواند فواید در زمینه ی سوددهی و پایداری یک سازمان را بدون مشخص کردن موضوعات و مسائل مربوط به ذینفعان داخلی در میان تامین منابع مشخص نماید. معرفی تکنولوژی ارتباطی اطلاعات (ICT) دارای مفاهیم وظیفه مندی مانند برنامه ریزی منابع سرمایه گذاری (ERP) می باشد که کل موقعیت های وظیفه مندی را یکی می نماید و بهبود های قابل توجهی در فرآیند های کسی و کار مانند بهره وری شرکت ها ایفا می نماید. با رشد عملکرد خدمات شرکت ها ، ERP وطیفه ی خود را گسترش می دهد تا اتوماتیک کردن وظیفه ی بک افیس را با وظیفه ی فرانت افیس مشارکت دهد.

محیط کسب و کار مرکزی برای مشتری ها مانند کالاهای سرمایه گذاری در بخش تولیدی، همیشه از اهمیت وافری برخوردار است تا بصورت عمیق جریان فرآیند کسب و کار را با با تغییر یافتن سناریوی تجاری آنالیز نماید. وطیفه مندی مانند برنامه ریزی یک سیستم ERP سرمایه های کسب و کار را بصورت قابل توجه بعد از مدیریت ظرفیت تولیدات، موجودیت مواد و برنامه ریزی های حمل و نقل را فراهم می آورد. نگاه به جلو شرکت ها یک دید مناسب از هماهنگی مجدد راه و روش کسب و کار است تا پایه تجاری را قدرتمند نماید درصورتی که به موقعیت های تجاری جدید رو آورد. براساس فوائد اتخاذ شده، عامل کلیدی که پایداری را برقرار می سازد ایفای منلسب BPR است. یکی شدن تمام وجهه های فعالیت های تجاری به روش مقرون به صرفه در هر دوی اتوماتیک کردن بک یا فرانت افیس یک رقابت شدید امروزی است. مشارکت داشتن هر دوی اینها، اگرچه، برای ذینفعان یک رقابت بزرگ است; در مورد بحث های زیاد، هر دوی موضوعات تکنیکی و غیرتکنیکی، نیاز به مشخص کردن یه صورت همزمان است در صورتی که یک مدل استراتژی بایستی بکار برده شود. موضوع مورد علاقه این است که، کار زیادی در این زمینه انجام نشده است ... مطالعات دیگری بایستی در نظر گرفته شود. در اینجا تلاشهایی در زمینه ی هماهنگ کردن یک سناریوی عملی صورت گرفته است به این منظور که بدشانسی ها از میان برداشته شود که صنعت کالاهای سرمایه ای برخلاف تلاشهای زیاد خود به موفقیت نائل نمی شود.

 

 

چکیده انگلیسی:

 

 

Business Process Re-engineering (BPR), a concept to business strategy, made its impact in industrial sectors with the advent of liberalization, privatization and globalization of the Indian economy. But, BPR alone can’t fetch the desired benefits in terms of profitability and sustainability of an organization without properly addressing the issues and problems of external stake holders throughout the supply chain. Introduction of Information Communicated Technology (ICT) driven cross functional concepts like Enterprise Resource Planning (ERP) seamlessly integrated all functional areas and brought about significant improvement in business process as well as the productivity of the companies. With service operation growing rapidly, ERP expanded its scope to synergize back office function automation with front office functions.

Customer centric business environment like capital goods in manufacturing sector, it is always paramount importance to critically analyze the flow of business process with changing market scenario. Functionality like planning of an ERP system provides business enterprises the much sought after means to manage production capacity, material availability and shipment schedules. Forward looking Company is on serious lookout of realigning its business strategy to strengthen its market base while making forays into new business areas. Of the many initiatives taken so far, the one that holds the key to its long term sustainability is the successful implementation of BPR. Integrating all facets of business activities with a cost-effective manner both in ‘front’ as well as ‘back’ office automation is a real challenge today. Synergizing the two, however, is the challenge to the stakeholders at large; as multiple issues, both technical and non-technical, need to be addressed concurrently while putting a strategic model to work. Interestingly, not much work has been done in this area….further study is envisaged. Here an attempt has been made in orchestrating a scenario building exercise in order to break the jinx that capital goods industry has not been able to achieve despite best of its efforts.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.