روکش های دی اکسید سرب آبکاری شده

عنوان فارسی مقاله:
 

روکش های دی اکسید سرب آبکاری شده

 
کد مقاله:
 
msd107
 
سال انتشار:
 
2010
 
تعداد صفحات انگلیسی:
 
13

تعداد صفحات فارسی:
 
39
 
قیمت:
 
30 هزار تومان
 
نوع فایلها:
 
pdf & word
 
 
جهت دریافت مقاله از طریق لینک زیر کد مقاله را در قسمت توضیحات قرار داده و مبلغ را پرداخت نمایید.
پس از پرداخت، مقاله از طریق ایمیل برای شما ارسال میگردد.
مقاله انگلیسی رایگان به همراه ترجمه ارسال خواهد شد.
 
 
عنوان انگلیسی:
 
 
Electrodeposited lead dioxide coatings
 
 
ژورنال:
 
Chem. Soc. Rev .,2011,40,3879–3894
 
 
ترجمه چکیده:

 

 

روکش های دی اکسید سرب روی لایه های ساکن مانند تیتانیوم و کربن در 150 سال اخیر فرصت مناسبی برای تحقیقات علمی روی اینها بوجود آورده است. در حال حاضر می دانیم که آبکاری باعث ایجاد روکش های پایدار با ساختارهای مختلف و مورفولوژی سطح با کاربرد زیاد خواهد بود. علاوه بر این، اصلاحات زیاد مشخصات فیزیکی و فعالیت های کاتالیزگری این روکش ها با ناخالص سازی و ایجاد رسوب ها با ساختار نانو یا ترکیب ها صورت می گیرد. برای استفاده از یک آند ارزان در تکنولوژی الکتروشیمیایی، روکش های دی اکسید سرب شرایطی را برای ایفای فعالیت کاتالیزگر روی ترکیب لایه و ساختار آن انجام می دهد.

 

چکیده انگلیسی:

 

Lead dioxide coatings on inert substrates such as titanium and carbon now offer new opportunities for a material known for 150 years. It is now recognised that electrodeposition allows the preparation of stable coatings with different phase structures and a wide range of surface morphologies. In addition, substantial modification to the physical properties and catalytic activities of the coatings are possible through doping and the fabrication of nanostructured deposits or composites. In addition to applications as a cheap anode material in electrochemical technology, lead dioxide coatings provide unique possibilities for probing the dependence of catalytic activity on layer composition and structure (critical review, 256 references).

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.